Contul 451

Contul 451 “Decontări între entitățile afiliate”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența operațiunilor între entitățile afiliate.
Contul 451 “Decontări între entitățile afiliate” este un cont bifuncțional.
În debitul contului 451 “Decontări între entitățile afiliate” se înregistrează:
– sumele virate altor entități afiliate (512);
– sumele cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
– prețul de vânzare al imobilizărilor corporale și necorporale cedate entităților afiliate, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (758, 4427);
– prețul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate la entități afiliate (764);
– dividende aferente investițiilor deținute la entități afiliate (761, 762);
– valoarea creanțelor reactivate (754);
– valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de entitățile afiliate (758);
– dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităților afiliate (766);
– diferențele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută față de entitățile afiliate, la decontarea acestora (765);
– diferențele favorabile aferente datoriilor față de entitățile afiliate, cu decontare în funcție de cursul unei valute, la decontarea acestora (768);
– diferențele favorabile de curs valutar la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, din evaluarea soldului în valută, aferent decontărilor față de entități afiliate (765);
– diferențele favorabile aferente soldului decontărilor față de entități afiliate, cu decontare în funcție de cursul unei valute, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768).
În creditul contului 451 “Decontări între entitățile afiliate” se înregistrează:
– sumele încasate de la alte entități afiliate (512);
– valoarea imobilizărilor facturate de furnizori – entități afiliate sau a serviciilor prestate de terți pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 231, 235);
– valoarea la preț de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entități afiliate (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);
– taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
– dobânzile datorate aferente împrumuturilor angajate (666);
– încasarea dividendelor din participații (512);
– valoarea debitelor scăzute din evidență (654);
– diferențele nefavorabile aferente creanțelor în valută față de entitățile afiliate, cu ocazia decontării acestora (665);
– diferențele nefavorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate, cu decontare în funcție de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);
– diferențele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
– diferențele nefavorabile aferente soldului decontărilor cu entitățile afiliate, cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).
Soldul debitor al contului reprezintă creanțele entității, iar soldul creditor, datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate.

Articole similare