Contul 531

Contul 531 “Casa”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența numerarului aflat în casieria entității, precum și a mișcării acestuia, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate.
Contul 531 “Casa” este un cont de activ.
În debitul contului 531 “Casa” se înregistrează:
– sumele ridicate de la bănci (581);
– sumele încasate de la clienți (411);
– sumele încasate de la acționari/asociați și din operațiuni în participație (455, 458);
– sumele încasate reprezentând aport la capitalul social (456);
– debite încasate de la salariați și debitori diverși (428, 461);
– sumele încasate de la creditori diverși (462);
– sumele încasate reprezentând venituri anticipate (472);
– sumele încasate și necuvenite unității (473);
– sumele virate unității de către subunități (în contabilitatea unității) sau subunităților de către unitate (în contabilitatea subunităților) (481, 482);
– sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (542);
– sumele încasate din servicii prestate, vânzarea mărfurilor și alte activități (704, 707, 708, 4427);
– sumele încasate din studii, redevențe, locații de gestiune și chirii (705, 706);
– sumele încasate din despăgubiri și alte venituri din exploatare (758);
– câștigul rezultat din vânzarea investițiilor pe termen scurt la un preț de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (764);
– diferențele favorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităților în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765).
În creditul contului 531 “Casa” se înregistrează:
– depunerile de numerar la bănci (581);
– costul de achiziție al investițiilor financiare cumpărate în numerar (261, 262, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509);
– plățile efectuate către furnizori (401, 404);
– sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);
– plăți ocazionate de înființarea sau dezvoltarea entității (201);
– sumele achitate colaboratorilor (401);
– plățile efectuate reprezentând sume transferate între unitate și subunități (481, 482);
– sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redevențele, chiriile, primele de asigurări, comisioanele, onorariile, protocol, deplasări, detașări, transferări, taxe poștale și taxe de telecomunicații, sume achitate pentru alte servicii executate de terți (612, 613, 622 la 626, 628);
– plățile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
– sumele achitate terților reprezentând rețineri sau popriri din remunerații (427);
– sumele plătite din operațiuni în participație (458);
– sumele restituite asociaților/acționarilor (455, 456);
– dividendele plătite acționarilor/asociaților (457);
– sumele achitate creditorilor diverși (462);
– sumele plătite anticipat (471);
– sumele încasate și necuvenite unității (473);
– plățile efectuate reprezentând sume transferate între unitate și subunități, precum și între subunități (481, 482);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea lor ca imobilizări necorporale (149);
– alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
– plățile în numerar reprezentând alte valori achiziționate (532);
– avansurile de trezorerie acordate (542);
– diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor în valută efectuate în cursul perioadei sau disponibilităților în valută existente la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665).
Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie.

Articole similare