Hotarare privind asigurarea minimului global de impozitare a grupurilor multinationale în Uniune

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaționale în Uniune — COM(2021) 823 final – Publicata in Monitorul Oficial la data de 10 mai 2022.

În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 din Constituția României, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, Senatul adoptă prezenta hotărâre:

Senatul României constată că propunerea de Directivă a Consiliului privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaționale în Uniune, respectă principiile subsidiarității și proporționalității.
Senatul României consideră că:
a) propunerea de directivă oferă un cadru comun pentru transpunerea regulilor-model ale OCDE în legislațiile naționale ale statelor membre în mod coordonat și adaptat la cerințele legislației Uniunii Europene prin introducerea unei impozitări efective minime, în primul rând, pentru profiturile marilor intreprinderi multinaționale care își desfășoară activitatea pe piața internă și în afara acesteia;
b) prezenta propunere de directivă nu are implicații bugetare pentru Uniunea Europeană;
c) propunerea este în conformitate cu obiectivele României în materie de reformă a cadrului de impozitare la nivelul Uniunii, contribuind, astfel, la consolidarea bazei fiscale și reducerea evaziunii în domeniu.

Prezenta hotarare o puteti regasii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, pagina 4

Articole similare

Comentariul tau aici