IAS 8 Politici contabile, modificarile in estimarile contabile si erori

1. Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

2. Modificarea estimarii contabile este o ajustare a valorii contabile a unui active sau a unei datorii , sau a consumului periodic al unui activ care rezulta din evaluarea situatiei prezente a activelor si pasivelor. Acestea rezulta ca urmare a unor informatii si evolutii noi, si deci nu sunt o consecinta a unor erori.

3. Erorile perioadei anterioare reprezinta omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare. Acestea cuprind : greseli matematice, greseli in aplicarea politicilor contabile, omisiuni sau interpretarea gresita a faptelor si nu in ultimul rand, fraude.

Cand un standard (sau o interpretare) se aplica in mod specific unei tranzactii, politicile contabile aplicate acelui element vor fi determinate prin aplicarea Standardului sau Interpretarii si luand in considerare orice indrumare relevanta privind implementarea emisa de IASB. In absenta unui Standard sau a unei Interpretari care se aplica in mod specific unei tranzactii , conducerea va utilize rationamentul sau profesional pentru elaborarea si aplicarea unei politici contabile care conduce la informatii care sunt:

relevante si

credibile (reflecta intocmai situatia financiara, reflecta fondul economic al tranzactiilor, sunt neutre, prudente si complete)

O entitate trebuie sa selecteze si sa aplice politicile contabile in mod consecvent , pentru tranzactii similare, alte evenimente si conditii, cu exceptia cazului in care un Standard sau o Interpretare cere sau permite in mod explicit clasificarea elementelor pentru care pot fi adecvate politici contabile diferite.

Pentru mai multe detalii privind politicile contabile, click aici :

IAS  Politici contabile, modificari in estimarile contabile, erori

Prezentarea erorilor perioadei anterioare

Entitatea va trebui sa prezinte:

a) natura erorii perioadei anterioare;

b) pentru fiecare perioada anterioara, in masura posibila vor trebui prezentate corectarile pentru fiecare element al situatiilor financiare;

c) valoarea corectiilor la inceputul celei mai indepartate perioade prezentate;

d) daca retratarea retroactiva este imposibila, pentru o perioada anterioara , circumstantele care conduc la existent acelei conditii si o descriere a modului in care eroarea a fost corectata.

 

Articole similare

Comentariul tau aici