Important! 4 norme generale de igiena in munca

  1. Toate unitatile alimentare care produc, prelucreaza, servesc, depoziteaza, transporta si desfac alimente functioneaza pe baza de autorizatie sanitara. În caz de schimbare sau de extindere a activitatii, unitatea respectiva va solicita o noua  autorizatie sanitara.  Autorizatia sanitara se vizeaza anual (la 12 luni calendaristice)
  2. Unitatile alimentare trebuie sa aiba asigurata si sa foloseasca permanent în activitatea lor apa potabila curenta, rece si calda, în cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor înscrise în actele normative în vigoare
  3. Unitatile alimentare trebuie sa fie dotate cu instalatii pentru colectarea si îndepartarea igienica a reziduurilor lichide, corespunzatoare normativelor legale în vigoare si întretinute  permanent în buna stare de functionare.
  4. Functionarea instalatiilor frigorifice trebuie asigurata în permanenta, iar temperature realizata în interior va fi înregistrata. Unitatile care folosesc în cursul activitatii produse congelate vor avea încaperi si instalatii care sa asigure efectuarea corecta a operatiunilor de decongelare.  Spatiile destinate depozitarii alimentelor vor fi pastrate permanent în stare de curatenie,  iar periodic vor fi curatate, reparate, dezinsectizate si deratizate.


Articole similare

Comentariul tau aici