Evidenta contabila pe calculator? Criterii minimale legislative

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Sistemele informatice de prelucrare automata a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie sa raspunda la urmatoarele criterii considerate minimale:

  a) sa asigure concordanta stricta a rezultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeaza;

  b) sa precizeze tipul de suport care asigura prelucrarea datelor în conditii de siguranta;

  c) fiecare data înregistrata în contabilitate trebuie sa se regaseasca în continutul unui document, la care se poate avea acces atât beneficiarii, cât si organele de control;

  d ) sa asigure listele operatiunilor efectuate în contabilitate pe baza de documente justificative, care sa fie numerotate în ordine cronologica, interzicându-se inserari, intercalari, precum si orice eliminari sau adaugiri ulterioare;.

  e) sa asigure reluarea automata în calcul a soldurilor conturilor obtinute anterior;

  f) sa asigure conservarea datelor pe o perioada de timp care sa respecte prevederile Legii nr. 82/1991, republicata;

  g ) sa precizeze procedurile si suportul magnetic extern de arhivare a produselor program, a datelor introduse, a situatiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare în sistem a datelor arhivate;

  h) sa nu permita inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada închisa;

  i) sa asigure urmatoarele elemente constitutive ale înregistrarilor contabile:

  – data efectuarii înregistrarii contabile a operatiunii;

  – jurnalul de origine în care se regasesc înregistrarile contabile;

  – numarul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent);

  j) sa asigure confidentialitatea si protectia informatiilor si a programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la informatii, copii de siguranta pentru programe si informatii;

  k) sa asigure listari clare, inteligibile si complete, care sa contina urmatoarele elemente de identificare, în antet sau pe fiecare pagina, dupa caz:

  – tipul documentului sau al situatiei;

  – denumirea unitatii;

  – perioada la care se refera informatia;

  – datarea listarilor;

  – paginarea cronologica;

  – precizarea programului informatic si a versiunii utilizate;

  l) sa asigure listarea ansamblului de situatii financiare si documente de sinteza necesare conducerii operative a unitatii;

  m) sa asigure respectarea continutului de informatii prevazut pentru formulare;

  n ) sa permita, în orice moment, reconstituirea continutului conturilor, listelor si informatiilor supuse verificarii; toate soldurile conturilor trebuie sa fie rezultatul unei liste de înregistrari si al unui sold anterior al acelui cont; fiecare înregistrare trebuie sa aiba la baza elemente de identificare a datelor supuse prelucrarii;

  o) sa nu permita:

  – deschiderea a doua conturi cu acelasi simbol;

  – modificarea simbolului de cont în cazul în care au fost înregistrate date în acel cont;

  – suprimarea unui cont în cursul exercitiului financiar curent sau aferent exercitiului financiar precedent, daca acesta contine înregistrari sau sold;

  – editarea a doua sau a mai multor documente de acelasi tip, cu acelasi numar si continut diferit de informatii;

  p) sa permita suprimarea unui cont care nu are înregistrari pe parcursul a cel putin 2 ani (exercitii financiare), în mod automat sau manual;

  r ) sa prevada în documentatia produsului informatic modul de organizare si tipul sistemului de prelucrare:

  – monopost sau multipost;

  – monosocietate sau multisocietate;

  – retea de calculatoare;

  – portabilitatea fiserelor de date;

  s) sa precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:

  – preluari pe loturi cu control ulterior;

  – preluari în timp real cu efectuarea controlului imediat;

  – combinarea celor doua tipuri;

  t ) sa permita culegerea unui numar nelimitat de înregistrari pentru operatiunile  contabile;

  u) sa posede documentatia tehnica de utilizare a programelor informatice necesare exploatarii optime a acestora;

  v) sa respecte reglementarile în vigoare cu privire la securitatea datelor si fiabilitatea sistemului informatic de prelucrare automata a datelor.

  Oana Tomoiaga

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: