In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA

  1. Referitor la depunerea declaratiilor recapitulative

Persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care efectueaza operatiuni intracomunitare trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscal competente formularul 390 VIES Declaratie recapitulativa.

Terme: pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice.

Declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea TVA pentru operatiunile intracomunitare.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

  1. Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative;
  2. Depunerea de declaratii recapitulative incorecte ori incomplete;

Contraventiile se sancioneaza astfel:

  • Cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. a);
  • Cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. b);

Nu se sanctioneaza contraventional:

  1. Persoanele care corecteaza declaratia recapitulative pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, daca fapta prevazuta la alin. 1 lit. b) nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;
  2. Persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile;

 

  1. Referitor la inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari (ROI):

Persoanele inregistrare in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul Fiscal vor solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari  daca intentioneaza  sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare.

Termen: inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.

Constituie contraventie efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in ROI fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru.

Contraventia pentru fapta reprezentand neinscrierea in ROI se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Sursa: finantearges.ro

 

Articole similare

Comentariul tau aici