Inchiderea de an si principiul continuitatii activitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Unul din principiile de raportare financiara este principiul continuității activității.

Acesta inseamna ca la intocmirea raportarilor financiare trebuie să se prezume că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

O entitate nu va întocmi situațiile financiare anuale pe baza principiului continuității activității dacă organele de conducere stabilesc după data bilanțului fie că intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora.

Aceste prevederi nu se aplică situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile absorbite în cadrul unui proces de fuziune sau de divizare, potrivit legii.

Deteriorarea rezultatelor din exploatare și a poziției financiare, ulterior datei bilanțului, indică nevoia de a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activității este încă adecvată.

Dacă administratorii unei entități au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative.

În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu își mai poate continua activitatea.

Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

Entitățile aflate în lichidare, potrivit legii, prezintă acest fapt în declarația care însoțește situațiile financiare anuale. În scopul prezentării bilanțului, acestea procedează la reclasificarea creanțelor pe termen lung în creanțe pe termen scurt, respectiv a datoriilor pe termen lung în datorii pe termen scurt.

Se intampla adesea sa existe confuzie sau lipsa de informare cu privire la rolul conducerii unei entitati sau al auditorilor in analiza perspectivei continuitatii activitatii.

Cu cat firma este mai mare si activitatea mai complexa, cu atat analiza principiului continuitatii activitatii trebuie realizata mai detaliat. In aceasta analiza, se pot lua in calcul – bugetele pregatite pentru anul urmator, estimari ale vanzarilor pentru perioada urmatoare, previziuni ale fluxului de numerar, analiza posibilitatilor de a lua credite tinand cont de pozitia financiara actuala.

In legislatia din Romania (O 1802/2014) nu este definita o perioada de timp pentru care sa se estimeze ca entitatea va continua activitatea, insa sub IFRS, acesta se presupune ca este cel putin 12 luni de la incheierea perioadei de raportare.

Rolul conducerii entitatii

Conducerea entitatii sau administratorul trebuie sa decida in care din urmatoarele situatii se afla entitatea:

  • nu exista incertitudini in evolutia prognozata a activitatii care sa ridice semne de intrebare semnificative privind capacitatea entitatii de a-si continua activitatea in viitorul apropiat
  • exista unele incertitudini importante care aduc un risc semnificativ care pune sub semnul intrebarii principiul continuitatii activitatii
  • utilizarea principului continuitatii activitatii nu este potrivit.

Rolul auditorului

La entitatile care sunt auditate si auditorul are un rol semnificativ in acesta analiza:

  • acesta trebuie sa obtina suficiente probe pentru a analiza gradul in care managementul a apreciat corect incadrarea unitatii
  • sa concluzioneze pe baza evidentei adunate daca exista un risc semnificativ care ar putea afecta pricipiul continuitatii activitatii
  • sa prezinte aceste implicatii in raportul de audit.

Daca o entitate a intocmit situatiile sale bazandu-se pe principiul continuitatii activitatii dar auditorul constata ca nu sunt indeplinite premisele pentru o astfel de concluzie, acest lucru trebuie sa fie precizat in opinia sa.

Inchiderea anului 2020

 

Articole similare

Comentariul tau aici