Inchiderea de an si principiul continuitatii activitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Unul din principiile de raportare financiara este principiul continuității activității. Acesta inseamna ca la intocmirea raportarilor financiare trebuie să se prezume că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă…

Mai mult

Principiul continuitatii activitatii – ce presupune si ce implicatii are

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Baza legala : O 1802/2014 Principiul continuității activității este unul din principiile generale de raportare financiara mentionate de Ordinul 1802/2014. Ce inseamna acest principiu? Trebuie să se prezume că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra…

Mai mult

Cele 10 principii generale privind raportare financiara care trebuie respectate !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, elementele prezentate in situatiile financiare sunt recunoscute si evaluate in conformitate cu urmatoarele principiile generale: Principiul continuitatii activitatii: Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare…

Mai mult

Principiul continuitatii activitatii – ce prevederi noi aduce O 1802 din 2014 ?

In detalierea principiului continuitatii activitatii, O 1802/2014 aduce in plus fata de Ordinul 3055/2009, urmatoarea precizare :  “Entităţile aflate în lichidare, potrivit legii, prezintă acest fapt în declaraţia care însoţeşte situaţiile financiare anuale. În scopul prezentării bilanţului, acestea procedează la reclasificarea creanţelor pe termen lung în creanţe pe termen scurt, respectiv a datoriilor pe termen lung în datorii pe termen…

Mai mult

Principii contabile generale

Elementele prezentate în situatiile financiare anuale se evalueaza în conformitate cu principiile contabile generale descries mai jos, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau platit) si sunt înregistrate în contabilitate si raportate în situatiile financiare…

Mai mult

Principiul continuitatii activitatii

Acest principiu presupune ca entitatea îsi continua în mod normal functionarea, fara a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. O entitate nu va întocmi situatiile financiare anuale pe baza continuitatii activitatii daca organele de conducere stabilesc dupa data bilantului fie ca intentioneaza sa lichideze entitatea sau sa înceteze activitatea acesteia, fie ca nu exista nicio alta…

Mai mult