Infiintarea Autoritatii Vamale Romane- proiect MFP

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Un nou proiect legislativ publicat in 10 iulie pe site-ul Ministerului de finante propune infiinţarea Autorităţii Vamale Române, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, care sa asigure administrarea impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplicarea politicii şi legislaţiei vamale, exercită atribuţiile de autoritate vamală şi asigură control operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda vamală, precum şi a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

Autoritatea se înfiinţează prin preluarea atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor subordonate acesteia, respectiv Direcţia Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Atribuțiile privind verificarea respectarii conditiilor de preautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul Autorității Vamale Romane.

Atribuțiile privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul produselor accizabile revine Comisiilor de autorizare constituite la nivelul ANAF- DGRFP.

Atribuțiile privind verificarea respectarii conditiilor de postautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul ANAF- DGAF.

Atribuțiile privind constituirea, gestionarea si executarea garantiilor depuse de operatorii economici care desfășoară activitate in domeniul produselor accizabile revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP.

Atribuțiile privind suspendarea autorizatiilor pentru neplata accizelor revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP.

Autoritatea Vamală Română va fi condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finantelor publice.
Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Activitatea Autorității se va exercita la nivel central și teritorial.
În subordinea Autorității funcționează regionale vamale.

Această măsură vizează:

  • realizarea unui cadru organizatoric şi funcţional unitar al autorităţii vamale care să asigure o coordonare integrată a tuturor structurilor acesteia precum şi creşterea eficienţei şi a capacităţii operative în combaterea fenomenelor de evaziune fiscală si fraudă fiscală şi vamală;
  • crearea premiselor dezvoltării şi întăririi colaborării cu statele membre din regiune, precum şi cu organismele constituite la nivel european, în vederea apărării şi întăririi securităţii şi siguranţei frontierei U.E., a protejării intereselor financiare ale acesteia;
    Precizăm că luarea acestei măsuri nu implică suplimentarea numărului de personal la nivelul M.F.P., respectiv, A.N.A.F.
    .

Articole similare

Comentariul tau aici