Inregistrare fiscala – asociatii, fundatii si federatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii.

In ce domenii isi pot desfasura activitatea asociatiile, fundatiile si federatiile?

 • Sanatate;
 • Educatie si cercetare;
 • Stiinta;
 • Cultura;
 • Protectie sociala;
 • Minoritati;
 • Drepturile omului;
 • Protectia mediului;
 • Protectia copilului;
 • Comunicare si mass-media;
 • Sport;
 • Turism;

Asociatie

Se constituie din trei sau mai multe persoane.

Pe baza intelegerilor dintre persoane, acestea pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunoastintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati de interes general.

O asociatie dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul.

Acestea isi pot constitui atat filiale care reprezinta entitati cu personalitate juridica cat si sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica.

In cazul in care asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.

Fundatie

Se infiinteaza de catre una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.

Valoarea totala a activului patrimonial initial al fundatiei trebuie sa fie de cel putin 100 de ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, la data constituirii fundatiei. Activul patrimonial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar.

EXCEPTIE: in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvării pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizării de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul de bază minim brut pe tara garantat in plata.

O fundatie dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul.

In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei, bunurile ramase in urma lichidării nu se pot transmite catre persoane fizice. Bunurile pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei.

Federatia

Doua sau mai multe asociatii sau fundatii constituie o federatie.

Federatia devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul

Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.

In cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel in lege sau in statut, bunurile ramase in urma lichidarii se transmit, in cote egale, catre persoanele juridice constituente.

Inregistrarea fiscala

Orice persoana sau entitate care este subiec intr-un raport juridic fiscal are obligatia sa se inregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscala.

Pentru obtinerea certificatului de inregistrare fiscala, asociatiile, fundatiile si federatiile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”

Declaratia de inregistrare fiscala se depune de catre reprezentantul legal al asociatiei sau fundatiei, sau de catre un imputernicit al acestuia, in termen de 30 de zile de la data infiintarii, potrivit legii.

Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, în termen de 10 zile de la data depunerii declaratiei.

Articole similare

Comentariul tau aici