Inregistrare fiscala – asociatii, fundatii si federatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii. In ce domenii isi pot desfasura activitatea asociatiile, fundatiile si federatiile? Sanatate; Educatie si cercetare; Stiinta; Cultura; Protectie sociala; Minoritati; Drepturile omului; Protectia…

Mai mult

Legea nr. 219/2015 privind economia sociala

Legea 219/2015  privind economia sociala a fost publicata in M.Of. nr. 561/28.07.2015. Ce este economia sociala ? Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de…

Mai mult

Legea nr. 22/2014 – asociatii si fundatii

Legea nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 188/17.03.2014. Principalele modificari aduse OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii: • Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite…

Mai mult

Modificarea legislatiei cu privire la asociatii si fundatii

  In M.Of nr.517 /2012 a fost publicata Legea nr. 145 din 23.07.2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații Printre modificari : • Titlul capitolului VI se modifică din “Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica” in “ Obținerea statutului de utilitate publică a asociațiilor, fundațiilor și federațiilor” • Articolul…

Mai mult