Intrebari si raspunsuri ANAF privind noile si vechile case de marcat- 14.08.2019 (Facebook)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe pagina de Facebook a ANAF s-a derulat in data de 14.08.2019 o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la obligatiile privind noile case de marcat.

Iata cateva dintre ele :

1.Imi puteti spune ce obligatii am cu privire la vechea casa de marcat, cea pe care am folosit-o inainte de achizitionarea, fiscalizarea si instalarea casei de marcat fiscale?

Raspuns ANAF:  Potrivit art. 62, alin. (1) din HG 479/2003 in cazul încetãrii activitãtilor de livrãri de bunuri cu amãnuntul si prestãri de servicii direct cãtre populatie, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgentã vor solicita în scris organului fiscal care a atribuit numãrul de ordine anularea acestuia, anexând la cerere documente probatoare ale motivelor încetãrii activitãtii, respectiv închiderea punctului de lucru, înstrãinarea aparatului, lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societãtii sau altele, dupã caz. Utilizatorii aflati în aceastã situatie sunt obligati sã arhiveze memoria fiscalã pe perioada prevãzutã de lege.
Art. 66, alin. (6) din acelasi act normativ precizeaza ca memoria fiscalã se pãstreazã de cãtre utilizator pe perioada de arhivare prevãzutã de lege, în plicuri sigilate pe care aplicã o etichetã cuprinzând datele de identificare ale utilizatorului, precum si intervalul de utilizare a acestora.
In ceea ce priveste perioada de pastrare si arhivare a memoriei fiscale aceasta este de 10 ani in conformitate cu art 4, alin. (9) din OUG 28/1999.
Conform prevederilor art. 10, lit. r) coroborate cu cele ale art. 11, alin. (1), lit. g) din OUG nr. 28/1999, nerespectarea obligatiei de a pãstra si arhiva memoria fiscalã, în conditii care sã permitã citirea acestora de cãtre organul fiscal competent, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.
Potrivit art. II, alin. (6) din OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG nr. 28/1999, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 28/1999, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz cãtre distribuitori autorizaþi sau cãtre operatori economici care sunt direct implicati în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea si eliminarea nepoluantã a deseurilor de echipamente electrice si electronice, cu conditia pãstrãrii si arhivãrii memoriilor fiscale pe perioada prevãzutã de lege.

2. Pentru activitatile de transport persoane Uber/Bolt/Yango, etc. pot fi folosite AMEF dotate doar cu afisaj operator, fara afisaj client?

Raspuns ANAF: Potrivit dispozițiilor alin. (2) al ART. 21 din Ordonanţa de urgenţă Nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a emite şi înmâna bon fiscal pasagerului, precum şi de a emite factură la solicitarea acestuia.
Configuraţia, precum şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă (HG nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

3. In cazul inlocuirii modulului fiscal si implicit a semnaturii digitale cu care a fost declarat initial AMEF prin F4101, cu ce formular se declara aceasta inlocuire?

Raspuns ANAF: Schimbarea certificatului digital se comunică prin intermediul F4103 .

4. Va rugam sa ne specificati clar daca este obligatorie inlocuirea memoriei fiscale sau nu in următoarele situatii.
1. Mutarea punctului de lucru in acelasi județ.
2. Mutarea punctului de lucru in județe diferite.
3. Mutarea sediului social in acelasi judet sau judete diferite, in cazul caselor fiscalizate pentru activități cu caracter ambulant.

Raspuns ANAF: Înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate nu este obligatorie în cazurile enumerate în cuprinsul art. 4 alin. (10) din OUG nr. 28/1999.
Rezultă că memoria fiscală trebuie înlocuită în cazurile în care schimbarea punctului de lucru nu se realizează prin mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresă sau nu constă în schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare. 
Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (10) lit. d) din OUG nr. 28/1999, la modificarea denumirii şi/sau adresei societăţii dacă se păstrează codul de identificare fiscală, Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate.

5. La schimbarea punctului de lucru se mai intocmesc declaratii de instalare si se depund pentru vizare la Administratia financiara de sector a noului punct de lucru impreuna cu cartea de interventii?

Cadrul legal în vigoare menține obligația depunerii declarației de instalare , precum și prezentarea la organul fiscal competent a cărții de intervenție și, după caz, a registrului special. (art. 104 și 105 din HG nr. 479/2003).
Organul fiscal competent să primească un exemplar al declarației de instalare în vederea luării în evidență a operatorului economic, este organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal.
Toți utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale prezintă registrul special în vederea sigilării și ștampilării, organului fiscal la care se depun declarațiile fiscale;
cu excepția taximetriștilor, toți utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale prezintă registrul, pentru vizare, organului fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatulde marcat electronic fiscal.

6. Firma producție mobilier CAEN 3109 are obligația dotării cu casa de marcat daca încasările se fac doar prin banca?

In conformitate cu art. 1, alin (1) din OUG nr. 28/1999, obligația de a utiliza aparate de marcat electonice fiscale este instituită în sarcina operatorilor economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie.
Potrivit art. 1 alin. (2) din HG 479/2003 sunt considerate substitute de numerar bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou şi tichetelor de creşă, tichetelor sociale, tichetului Rabla şi altele asemenea.
Totodată, operatorii economici care nu intră sub incidenţa ordonanţei de urgenţă pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în condiţiile legii.

7. Cei mai multi sunt interesati despre declaratii care trebuie depuse de catre unitatile acreditate la fiecare operatiune: la achizitionare de la distribuitor F4103, la livrare catre utilizator final din nou F4103, la instalare AMEF F4102, dar la schimbare adresa instalare trebuie clientul sa depuna F4105 si dupa unitatea de service mai depune odata F4102? In cazul unei societati dotata cu mai multe echipamente care inchide un punct de lucru si nu vrea sa mai foloseasca casa pentru o perioada nedeterminata, ce declaratie poate depune pentru a nu mai fi obligat sa depuna F4109 lunar?

La schimbarea locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal se depune F4105 de catre utilizator, apoi unitatea acreditată după instalarea aparatului la noua adresă va depune F4102.
In situația în care optați pentru păstrarea aparatului de marcat electronic fiscal, deși închideți punctul de lucru, aveți obligația de a transmite F4109 – Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate conform anexei la Procedura de transmitere a datelor, aprobată prin OPANAF 627/2018, pentru fiecare lună în care nu utilizați aparatul de marcat electronic fiscal.
Totodată, utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal are obligația de a comunica informații privind închiderea punctului de lucru, prin intermediul formularului F4105 .

8. La inchiderea punctului de lucru utilizatorul poate valorifica AMEF si prin intermediul unitatii acreditate sau doar prin intermediul Distribuitorului autorizat?

Vanzarea aparatului de marcat electronic fiscal se poate face numai catre distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate de aceştia, de la care au cumpărat aparatele respective, in conformitate cu prevederile art 116 din HG nr. 479/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

9.  Incerc o centralizare a intrebarilor:
A. In cazul schimbarii punctului de lucru este necesara inlocuirea memoriei fiscale?
B. In cazul schimbarii puntului de lucru pe langa F4105 depusa de utilizator mai trebuie ca unitatea sa depuna si F4102?
C. De ce unele modele de case de marcat AVIZATE permit schimbarea TVA, fara inlocuirea memoriei fiscale si altele doar cu inlocuirea memoriei fiscale. Casele de marcat nu trebuie sa respecte acealeasi caracteristici tehnice?
D. In cazul suspendarii activitatii utilizatorul trebuie sa depuna F4109 sau e suficient sa anunte perioada suspendata prin F4105?
E. In cazul activitatilor sezoniere este necesar depunerea F4109 pentru lunile fara activitate sau e suficient anuntarea unei perioade de insctivitate prin F4105?

A.Înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate nu este obligatorie în cazurile enumerate în cuprinsul art. 4 alin. (10) din OUG nr. 28/1999
Rezultă că memoria fiscală trebuie înlocuită în cazurile în care schimbarea punctului de lucru nu se realizează prin mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresă sau nu constă în schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare. 

B. Schimbarea locului de instalare se comunică de către utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal prin intermediul formularului F4105.
Distribuitorul autorizat ori unitatea acreditată pentru service care a efectuat instalarea la noul punct de lucru, transmite formularul F4102.

C. Configuraţia, precum şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă (HG nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare). În funcție de tipul activității în care urmează a fi utilizate, pot exista unele diferențe. Spre exemplu, potrivit art. 33 A lit. c) din HG nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să asigure, prin comenzi de la tastatură, programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv a minimum 4 niveluri de cotă, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, de schimb valutar, de comercializare a mărfurilor în magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale, la care se programează o singură cotă de taxă pe valoarea adăugată. Totodată, în conformitate cu dispozițiile art 46 alin. (1) lit. a) din același act normativ, memoria fiscală trebuie să aibă capacitatea de a stoca minimum 30 de înregistrări de modificări de cote de taxă pe valoarea adăugată. 

D. In situația în care utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal optează pentru păstrarea dispozitivului, are obligația de a transmite F4109 – Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate conform anexei la Procedura de transmitere a datelor, aprobată prin OPANAF 627/2018, pentru fiecare lună în care nu utilizați aparatul de marcat electronic fiscal.

E. Da, F4109 – Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate conform anexei la Procedura de transmitere a datelor, aprobată prin OPANAF 627/2018, se transmite pentru fiecare perioadă de raportare în care aparatul de marcat electronic fiscal nu este utilizat.

10. Am urmatoarea situatie: O societatea detine 7 case mobile (fiscalizate pe adresa sediului social) si 4 imprimante fiscale (fiscalizate pe adresa punctului de lucxru),.De la 1 August a.c. si-a schimbat sediul social si punctul de lucru la o alta adresa. Cum procedam in situatia de fata? Se poate schimba doar antetul sau este necesara schimbarea memoriilor fiscale?

 În conformitate cu prevederile art 4 alin (10) din OUG nr. 28/1999:
Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată până la umplere, în următoarele cazuri:
a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului;
b) la schimbarea formei de constituire a societăţii fără modificarea denumirii acesteia;
c) la modificarea denumirii şi/sau adresei societăţii dacă se păstrează codul de identificare fiscală;
d) la mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresă;
e) la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
f) în cazul inactivităţii temporare a utilizatorilor, anunţată organelor fiscale, potrivit legii;
g) în cazul unor erori constatate după fiscalizare privind înregistrarea datelor din antetul bonului fiscal;
Astfel, pentru schimbarea punctului de lucru de la o adresa la alta este necesar inlocuirea memoriei fiscale, apoi se depune F4105 de catre utilizator cu mentiunea schimbare punct de lucru si de asemenea, se depune F4102 de catre unitatea acreditata pentru service unde se inscrie noua adresa a locului unde este instalat aparatul de marcat electronic fiscal.

11. O firma care are ca obiect secundar de activitate inchirieri auto trebuie sa detina casa de marcat daca inchiriaza o data pe luna o masina unei persoane fizice? Firma emite factura, iar persona fizica plateste prin transfer bancar. Are caracter ocazional prestatia aceasta, fiind vorba de o inchiriere in fiecare luna catre aceeasi persoana fizica?

Cadrul legal în vigoare instituie obligația de a utiliza aparate de marcat electonice fiscale în sarcina operatorilor economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie.
Potrivit art. 1 alin. (2) din HG 479/2003 sunt considerate substitute de numerar bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou şi tichetelor de creşă, tichetelor sociale, tichetului Rabla şi altele asemenea.

12. Inchiriez camere din casa mea in regim hotelier si platesc impozit (si CASS) dupa norma de venit. Am obligatia de a ma dota cu AMEF ?

Avand in vedere ca activitatile de inchiriere nu figureaza intre exceptiile enumerate la art 2 din OUG nr. 28/1999, pentru incasarea integral sau partial cu numerar a veniturilor obtinute din cedarea folosintei in scop turistic a locuintei, exista obligatia de a emite bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si de a le inmana clientilor, iar la solicitarea acestora se vor elibera si facturi, in conditiile legii.

13. In vederea instalarii AMEF in punctele de lucru raspandite in 22 judete ale tarii, am dori sa solicitam toate numerele unice de identificare in aplicatia ANAF prin completarea unei singure cereri C801.
Instalarea se va face in perioada imediat urmatoare conform planificarii tehnicienilor firmei de service.
Va rugam sa ne spuneti daca exista prevazut un termen legal pe care trebuie sa-l respectam de la data obtinerii numarului unic de inregistrare si pana data instalarii AMAEF.

In instructiunile de completare a C801 (structura XML), disponibile la link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/801.html, se prevede ca intr-o cerere pot fi inscrise un numar maxim de 100 aparate de marcat electronice fiscale.

14. Ce sanctiune va primi un agent economic care nu are inca casa de marcat fiscala conforma cu noua legsilatie?

Potrivit art. 10 lit. cc) din OUG nr. 28/1999, nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) constituie contravenție și, în conformitate cu art. 11. lit. f) din același act normativ se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu:
(i) confiscarea sumelor nejustificate;
(ii) suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator
În prezent, contravenția se află sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017 însă precizăm că MFP propune, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contravenției referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate demarcat cu jurnal electronic (art.10 lit.cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999) de sub prevederile Legii prevenirii nr.270/2017.Măsura este necesară deoarece operatorii economici care încalcă obligația de dotare cu noile dispozitive, nu au motive obiective pentru neconformare,în condițiile în care au fost emise autorizații de distribuție pentru aparatele de marcat care acoperă toate tipurile de activități economice, iar distribuitorii autorizați au stocuri de aparate de marcat noi. De asemenea, o mare parte dintre operatorii economici au achiziționat și instalat aparate de marcat cu jurnal electronic, iar perpetuarea acestei situații ar duce la discriminarea operatorilor economici corecți.

15. Pentru o casa de marcat care a obținut NUI dar care nu a fost fiscalizata, iar societatea isi suspenda activitatea, cum trebuie procedat? Se preda memoria ?

In conformitate cu prevederile alin art. 116 din HG nr. 479/2003, utilizatorii pot vinde aparatele de marcat electronice fiscale achiziţionate numai distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor acreditate de aceştia, de la care au cumpărat aparatele respective. Aceste prevederi se aplică şi în cazul încetării activităţii utilizatorului în condiţiile legii.
In situația în care utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal optează pentru păstrarea dispozitivului, notifică organul fiscal prin completarea secțiunii “E.6.Alte situațiii decât cele prevazute la punctele E.1 – E.5” din formularul F4105.

Articole similare

Comentariul tau aici