Istoricul concediilor medicale pe angajat. Adeverinta pentru concedii medicale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire, conform OUG 158/2005 privind concediile și indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Incepând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pâna la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, impreuna cu CNAS, in raport cu evolutia cazului și cu rezultatele actiunilor de recuperare.

Datorita acestor restrictii dar si conditiilor diferite care se aplica diverselor tipuri de concedii medicale, este importanta evidentierea corespunzatoare a  acestora in salarizare.

In SmartBill Conta exista o sectiune dedicata pentru inregistrarea concediilor medicale, ceea ce permite oricand interogarea istoricului de concedii medicale, a modului de calcul al indemizatiei precum si generarea de rapoarte.

Rapoartele care se pot genera sunt rapoartele care se depun la FNUASS pentru recuperarea indemnizatiilor platite salariatilor, mai precis:

  • cererea de recuperare
  • centralizator concedii medicale

Tot din SmartBill Conta se pot genera si adeverinte referitoare la concediile medicale.

Una dintre acestea este adeverinta de stagiu pe ultimele 12 luni.

Aceasta adeverinta este importanta in cazul in care un angajat se transfera la alt angajator, pentru ca ofera informatii pentru  noul angajator referitor la stagiul de cotizare necesar calculul indemnizatiei de concediu medical.

O alta adeverinta este adeverinta de stagiu cotizare care este solicitata de catre medicul de familie, la acordarea concediului medical.

Pentru a beneficia de concedii și indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, salariatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca stagiul minim de asigurare si

b) sa prezinte adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz.

Adeverintele se pot exporta in format editabil (word) si completa/modifica daca este cazul.

Articole similare

Comentariul tau aici