Legea privind aprobarea OUG nr. 39/2020 pentru completarea Legii privind semnatura electronică a fost publicata in MOF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 621 din 15.07.2020 a fost publicata Legea nr. 127/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Prin OUG 39/2020 s-a desemnat Serviciul de Telecomunicații Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale.

Prin Legea publicata in 15.07.2020 se mai prevede ca aceste servicii sunt furnizate, cu titlu gratuit, instituțiilor și autorităților publice din România.

Textul complet al legii este redat mai jos:

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39 din 2 aprilie 2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 3 aprilie 2020, cu următoarea completare:

La articolul unic, după alineatul (1) al articolului 3.1 se introduce un nou alineat, alineatul (1.1), cu următorul cuprins:

(1.1) Serviciile menționate la alin. (1) sunt furnizate, cu titlu gratuit, instituțiilor și autorităților publice din România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.”

Articole similare

Comentariul tau aici