Legea Sponsorizarii. Cine nu poate sa efectueze sponsorizari? D177

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Cine nu poate sa acorde sponsorizari?

  1. Persoanele fizice sau juridice din România din surse obținute de la buget.
  2. Instituțiile și autoritățile publice, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome nu pot efectua activități de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice și asociații familiale care își desfășoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, precum și societăți comerciale cu capital privat.

Cine pot sa fie beneficiarii sponsorizarii?

  1. orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează sa desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistența și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
  2. instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice;
  3. emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații;
  4.  orice persoană fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la punctul 1. este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Drepturi si obligatii

– Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.

– Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

-Denumirile publicațiilor, titlurile cărților și ale emisiunilor de radio și televiziune sponsorizate trebuie anunțate ca atare.

– Anunțurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acțiunea de sponsorizare și vor fi aduse la cunoștința publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizarii.

– În cadrul activităților de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclama sau publicitate comercială, anterioară, concomitenta sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.

Cine nu poate sa efectueze sponsorizari ?

1.persoane fizice sau juridice nu pot sa efectueze sponsorizari reciproce;

2. nu se pot efectua sponsorizari de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;

3. nu se pot efectua sponsorizari intre o persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizata.

Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plată impozitului pe venit.

  • D107 – Declaratia care se depune de catre entitaile care au afectuat sponsorizari in anul precedent;
  • D177 – Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Acesta declaratie se poate depune din 26 iunie pana in 25 decembrie iar statul va redirectiona in termen de 45 de zile banii catre respectiva entitate.

Articol realizat de Tiplea Erika.

Baza legala L32/1994

Articole similare

Comentariul tau aici