Lista provizioanelor si ajustarilor deductibile in 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Platitorii de impozit pe profit trebuie sa tina cont ca doar anumite provizioane si ajustari sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, conform art. 26 din Codul fiscal.

Astfel sunt deductibile in limitele prezentate mai jos:

1.Provizioanele pentru garanții de bună execuție acordate clienților

Provizioanele pentru garanții de bună execuție acordate clienților se deduc trimestrial/anual numai pentru bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate în cursul trimestrului/anului respectiv pentru care se acordă garanție în perioadele următoare, la nivelul cotelor prevăzute în convențiile încheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevăzut în tariful lucrărilor executate ori serviciilor prestate.

2.Ajustarile pentru deprecierea creantelor

2.1.Ajustările pentru deprecierea creanţelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în limita unui procent de 50% din valoarea acestora, dacă creanţele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a.sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;

b.nu sunt garantate de altă persoană;

c.sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

2.2.Ajustările pentru deprecierea creanțelor înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în limita unui procent de 100% din valoarea creanțelor, dacă creanțele îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a.sunt deținute la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație, sau la o persoană fizică asupra căreia este deschisă procedura de insolvență pe bază de:

  • plan de rambursare a datoriilor;
  • lichidare de active;
  • procedură simplificată;

b.nu sunt garantate de altă persoană;

c.sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

 3.Ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe

Sunt deductibile ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile constituite pentru situațiile în care:

a.sunt distruse ca urmare a unor calamități naturale sau a altor cauze de forță majoră, în condițiile stabilite prin norme; Norme metodologice

b.au fost încheiate contracte de asigurare.

Articole similare

Comentariul tau aici