Loteria de vaccinare- link inscriere, conditii, data extragere- O 19/31.08.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Persoanele vaccinate cu schema completa vor putea participa la Loteria de vaccinare – prima extragere fiind in luna octombrie 2021, potrivit unei ordonante de guvern (O 19) publicate in Monitorul oficial in 31.08.2021.

Conditii si inscriere

Loteria de vaccinare constă în acordarea de premii în bani persoanelor cu schemă completă de vaccinare.

Persoanele cu schemă completă de vaccinare, după emiterea certificatului de vaccinare pe baza numelui, prenumelui
și CNP-ului, se pot înscrie pentru participarea la Loteria de vaccinare pe site-ul https://certificatcovid.gov.ro.

Condițiile privind înscrierea pe site-ul de vaccinare sunt stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale. Înscrierea persoanelor reprezintă acceptul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate și utilizate de către Ministerul Sănătății și Compania Națională «Loteria Română» — S.A. și stocate de către STS în scopul înscrierii persoanelor cu schemă completă de vaccinare, a extragerii, validării și acordării premiilor, numai pe durata necesară aplicării prevederilor prezentei ordonanțe.
În vederea îndeplinirii acestui scop STS dezvoltă pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro funcționalitatea de înscriere a
participanților în cadrul Loteriei de vaccinare.

Impozitare

Premiile în bani acordate potrivit prezentului articol se supun regimului fiscal aferent veniturilor din premii reglementat la cap. VIII — Venituri din premii și din jocuri de noroc din titlul IV — Impozitul pe venit din Codul fiscal.

Organizare

  • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului stabilește fondul anual de premiere pentru Loteria de vaccinare, precum și repartizarea acestuia.
  • Extragerile sunt organizate de către Compania Națională «Loteria Română» — S.A. și sunt efectuate în prezența Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, al Ministerului Sănătății, respectiv al Companiei Naționale «Loteria Română» — S.A., cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
  • Rezultatul extragerilor se consemnează într-un proces-verbal care se transmite Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerului Sănătății, în prima zi lucrătoare după data extragerii.


Revendicarea premiilor

Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând
termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.
Plata câștigurilor se face de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin Compania Națională
«Loteria Română» — S.A., în maximum 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.

Articole similare

Comentariul tau aici