Masuri privind activitatea de inregistrare in Registrul Comertului

Legea nr. 84 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului

In Monitorul Oficial nr. 323 / 17.05.2010 a fost publicata Legea nr. 84 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului

Data intrarii in vigoare : la trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Cateva prevederi :

• Termenul de acordare a competenţei de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului către directorul de la oficiul registrului comerţului de pe lângă

tribunal şi/sau persoana desemnată de acesta s-a prelungit până la 21 septembrie 2010

• Cererile privind constatarea dizolvării persoanei juridice şi radierea persoanelor juridice din registrul comerţului vor fi în competenţa tribunalului commercial sau secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul.

• In urma pronunţării dizolvării judiciare sau a constatării dizolvării de drept, competenţa de numire a lichidatorului aparţine directorului de la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei desemnate, care dispune/dispun şi cu privire la plata onorariului lichidatorului.

• Cererile de înregistrare în registrul comerţului a menţiunilor privitoare la fuziune si divizare sunt de competenţa tribunalului comercial sau secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul.

• Cererile de înregistrare în registrul comerţului suspendate de judecătorul delegat anterior lunii ianuarie 2010 vor fi repuse pe rol din oficiu, dacă perioada de suspendare a depăşit şase luni,sau la cererea părţii, in cazul neindeplinirii acestui termen.

Articole similare

Comentariul tau aici