Metoda de amortizare

Entitatile amortizeaza imobilizarile corporale utilizând unul din urmatoarele regimuri de amortizare:

a) amortizarea liniara realizata prin includerea uniforma în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a acestora;

b) amortizarea degresiva, care consta în multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avuta în vedere legislatia în vigoare;

c) amortizarea accelerata, care consta în includerea, în primul an de functionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizari de pâna la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii.

Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt calculate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi.

Deoarece amortizarea calculata trebuie sa fie corelata cu modul de utilizare a activului si, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporala se consuma în primul an în procent de pâna la 50%, rezulta ca metoda de amortizare accelerata este mai putin utilizata în scopuri contabile;

d) amortizare calculata pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizarii justifica utilizarea unei asemenea metode de amortizare.

Metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se asteapta sa fie consumate de entitate.

Metoda de amortizare se aplica de o maniera consecventa pentru toate activele de aceeasi natura si având conditii de utilizare identice, în functie de politica contabila adoptata.

Articole similare

Comentariul tau aici