Ce prevede Codul Fiscal cu privire la amortizare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum si investitiile efectuate la acestea se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in…

Mai mult

Amortizarea fiscala-prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.28 din Codul Fiscal cheltuielile aferente achiziționării, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum și investițiile efectuate la acestea se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării . Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de…

Mai mult

Ghidul amortizarilor – informatii utile

Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în functiune si până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică si conditiile de utilizare a acestora. În cazul în care imobilizările…

Mai mult

Amortizarea pe baza duratelor de utilizare economică

Entităţile amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare: a) amortizarea liniară; b) amortizarea degresivă; c) amortizarea accelerată; d) amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu. Important! Terenurile nu se amortizează. Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă…

Mai mult

Metoda de amortizare

Entitatile amortizeaza imobilizarile corporale utilizând unul din urmatoarele regimuri de amortizare: a) amortizarea liniara realizata prin includerea uniforma în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a acestora; b) amortizarea degresiva, care consta în multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avuta…

Mai mult

Amortizarea fiscala

Definitie valoare fiscala Codul fiscal (art 7. alin (33)) defineste valoarea fiscala pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri ca find costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările…

Mai mult