Modificarea alocatiei pentru copii

Legea nr. 125/2015 privind aprobarea OUG nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicata in M.Of. nr. 383 din 02.06.2015.

Prin aceasta lege se aprobă OUG  nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 20 octombrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:

Înaintea articolului I se introduce un nou articol cu următorul cuprins:

” – La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

« b) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);

c) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»

Ce inseamna acest lucru ?

·         Alocatia de stat pentru copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani devine : 0.168 * 500 lei (ISR pe 2015) = 84 lei (anterior era 42 de lei)

·         Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap alocatia devine 0.4* 500 lei = 200 lei

Aceste sume se acorda lunar, incepand din iunie 2015.

 

 

Articole similare

Comentariul tau aici