Modificarea chitantei pentru incasarea de impozite, taxe si contributii

Acest formular se utilizează pentru:
– depunerea în numerar a veniturilor bugetare, impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
– depunerea de către instituţiile publice a veniturilor încasate prin casieria proprie, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Ordinul nr. 671/2014 privind modificarea formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 a fost publicat in M.Of. nr. 361/16.05.2014.

Prevederi :
• Se modifica formularul “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 .
• Caracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din ordin.
• Formularele “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, aflate în stoc la unităţile Trezoreriei Statului se utilizează până la epuizare.
• Procedura de verificare zilnică a chitanţelor pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, cod 14.20.09/TS, care se emit de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului potrivit prevederilor prezentului ordin, se efectuează conform precizărilor emise în acest scop de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

Articole similare

Comentariul tau aici