Modificari aduse Legii contabilitatii in 2021 si forma actualizata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legea contabilitatii a fost modificata in cursul anului 2021 prin OUG 13/2021 – publicata in 26.02.2021:

Modificarile aduse legii contabilitatii sunt:

  • completarea prevederilor sub aspectul ariei de aplicabilitate a acesteia, prin menționarea expresă a persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
  • reformularea prevederilor cu privire la entitățile pentru care reglementările contabile sunt emise de către BNR, în condițiile în care există unele categorii de entități care nu sunt prevăzute expres de legea contabilității. Sunt completate, în mod corespunzător, categoriile de persoane juridice de interes public obligate, potrivit legii, să auditeze situațiile financiare anuale;
  • reformularea, pentru claritate, a prevederilor referitoare la situațiile în care poate interveni reorganizarea persoanei juridice, caz în care se impune întocmirea de situații financiare;
  • introducerea unor prevederi prin care se stabilesc categoriile de informații care au caracter public, precum și condițiile în care informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanțelor pot fi transmise de minister în baza unor protocoale de colaborare;
  • situațiile financiare interimare respectiv raportările contabile se vor păstra 10 ani.
  • completarea prevederilor legii cu aspecte referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul unor contravenții.

Legea actualizata poate fi gasita AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici