Modificari ale regimului valutar

In MO 341/19 mai 2012 a fost publicat Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României nr. 6/2012 prin care se modifică şi se completează Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar şi se abrogă Norma BNR nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar.

Astfel, conform acestor prevederi încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu anumite exceptii , prezentate mai jos:

  • plăţile şi încasările ce decurg din contracte de comerţ exterior şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar şi comitent sau între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, efectuate de persoanele juridice;
  • plăţi şi încasări pe baza contractelor de subantrepriză ce decurg din contracte de colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte de export al unor obiective complexe şi al unor produse cu ciclu lung de fabricaţie care se efectuează de persoanele juridice;operaţiuni care decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere, ori din acte de comerţ derulate pe parcurs extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor efectuate de persoanele fizice, juridice şi alte entităţi;
  • operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese efectuate de persoanele fizice, juridice şi alte entităţi;
  • operaţiuni cu caracter ocazional efectuate de persoane fizice între acestea;
  • operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane şi turismul internaţional efectuate de persoanele fizice, juridice şi alte entităţi;
  • operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim „lohn”, pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă efectuate de persoanele fizice, juridice şi alte entităţi;
  • operaţiuni efectuate în străinătate de persoanele fizice, juridice şi alte entităţi;
  • plăţi efectuate către furnizori şi subfurnizori, aferente bunurilor şi serviciilor care intră în componenţa produselor exportate sau contribuie la realizarea serviciilor exportate efectuate de persoane juridice.

Important! Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu).

 

Articole similare

Comentariul tau aici