Modificari in functionarea Ministerului de Finante si ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In 16.04.2021 Ministerul Finantelor Publice a publicat un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor, precum şi pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Iata mai jos principalele propuneri:

-preluarea activității de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, preluarea posturilor şi personalului aferent acesteia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice la Ministerul Finanțelor conduce la modificarea prevederilor art. 3, alin.(1) din HG nr.34/2009, în sensul introducerii atribuției „soluţionează contestaţiile formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal” și a atribuției ” reprezintă statul în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ fiscale emise de organul central fiscal”;

-preluarea activității și a atribuțiilor aferente activității de reprezentare în faţa instanțelor, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale şi vamale, precum şi orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor, in cadrul structurii juridice și ulterior, transferul, în condițiile legii, la Ministerul Finantelor a unei părți din personalul care a desfășurat aceste atribuții în cadrul ANAF

-stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor la 1997 posturi exclusiv demnitarii,urmare  preluării de la ANAF a 220 de posturi alocate activității de soluționare contestații și a 62 posturi vacante

-înființarea unui post de secretar de stat și a 4 posturi aferente cabinetului demnitarului și înființarea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici de secretar general adjunct, ținând seama de necesitatea desfășurării la nivelul ministerului a unor activități suplimentare și creșterea semnificativă a numărului de personal;

-reorganizarea Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile. Din punct de vedere managerial, organizarea actuală a condus la o funcționare greoaie a activității, ridicând probleme în ceea ce privește îndeplinirea funcțiilor manageriale de previziune-planificare, organizare, antrenare-motivare, control și evaluare.

In ce priveste activitatea ANAF:

-modificarea atribuției referitoare la activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, în sensul în care să preia prevederea din Legea nr. 295/2020 referitoare la faptul că ANAF, prin Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili poate exercita anumite atribuţii legate de activitatea şi personalul preluat în condiţiile legii, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor

-stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției şi structurile subordonate la 25300, inclusiv preşedintele, vicepreşedinții şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor;

Proiectul complet se gaseste AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici