Modificari la Codul de procedura fiscala – prorogarea unor termene

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat in 01.07.2020 un proiect de modificare a Codului de procedura fiscala, in ce priveste raportarea aranjamentelor transfrontaliere.

Prevederile proiectului :

Având în vedere instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
În considerarea faptului că măsurile instituite de autorităţile publice în contextul pandemiei COVID-19 sunt de natură a restrânge, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgenţă, unele drepturi şi libertăţi fundamentale, printre care se regăsesc şi dreptul la liberă circulaţie şi libertatea economică,
Având în vedere urgența impusă de circumstanțele excepționale cauzate de pandemia COVID-19, de criza de sănătate publică aferentă și de consecințele sociale și economice ale acesteia, este oportună adoptarea unor măsuri pentru sprjinirea mediului de afaceri,
Perturbările grave cauzate de pandemia COVID-19 atât asupra activității instituțiilor publice cât și asupra activității persoanelor/întreprinderilor responsabile cu raportarea aranjamentelor transfrontaliere care fac obiectul raportării îngreunează îndeplinirea la timp a obligațiilor care le revin acestora în temeiul Directivei 2011/16/UE,
Ținând seama de faptul că este necesar un răspuns coordonat la nivelul statelor membre privind amânarea termenelor de raportare și de schimb de informații instituite prin Directiva (UE) 2018/822 pentru a nu crea agenților economici costuri suplimentare de conformare și pentru a nu adauga autorităților fiscale competente sarcinci administrative suplimentare,
Luând în considerare faptul că agenții economici responsabili cu raportarea se confruntă cu perturbări grave legate de muncă, cauzate în principal de condițiile de muncă la distanță, ca urmare a măsurilor de limitare a mișcării persoanelor din majoritatea statelor membre,
În scopul de a evita riscul neconformării de către anumite categorii de contribuabili, în sensul că aceștia să nu își poată îndeplini noile obligații de raportare și să le fie aplicate sancțiuni prevăzute de lege, deși nerespectarea obligațiilor de raportare nu este imputabilă acestora ținând seama de limitările privind deplasarea persoanelor,
Faptul că termenul de raportare a aranjamentelor fiscale nu poate fi respectat de către contribuabili ca urmare a unor motive obiective determinate de imposibilitatea finalizării în timp util a procedurilor de raportare și a aplicațiilor informatice necesare comunicării acestor informații,
Având în vedere că măsura prorogării, pentru anul 2020, trebuie să fie adoptată anterior expirării perioadei până la care administrația fiscală trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile privind schimbul de informații,
Ținând seama de faptul că agenții economici nu au experiența raportării în ceea ce privește aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării instituită prin Directiva (UE) 2018/822 și de faptul că măsura amânării termenelor trebuie adoptată anterior instituirii obligației de rapoarte, adică 1 iulie 2020,
Având în vedere iminența primelor raportări în conformitate cu prevederile art. 2914 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
În considerarea faptului că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Art. I – ART. II alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 30 noiembrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, raportează până la data de 28 februarie 2021, potrivit prevederilor art. 2914 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, informații cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării al căror prim pas în procesul de implementare a fost făcut între 25 iunie 2018 – 30 iunie 2020.”
Art. I I
(1) Termenul de 30 de zile prevăzut la art. 2914 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 pentru aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării puse la dispoziție în vederea implementării sau care sunt pregătite pentru implementare sau pentru care primul pas în procesul de implementare este făcut în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020.
(2) Termenul de 30 de zile prevăzut la art. 2914 alin. (3) din Codul de procedură fiscală se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 în cazul în care intermediarii prevăzuți la al doilea paragraf al art. 286 lit. v) din Codul de procedură fiscală furnizează, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistență sau consiliere în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020.
(3) Intermediarul întocmește primul raport prevăzut la art. 2914 alin. (4) din Codul de procedură fiscală până la data de 30 aprilie 2021.
(4) Termenul de 30 de zile prevăzut la art. 2914 alin. (10) din Codul de procedură fiscală se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 pentru aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării puse la dispoziție în vederea implementării sau care sunt pregătite pentru implementare sau pentru care primul pas în procesul de implementare este făcut în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020.
(5) Termenul prevăzut la art. 2914 alin. (21) din Codul de procedură fiscală în interiorul căruia A.N.A.F. comunică prin intermediul schimbului automat primele informații se prelungește până la data de 30 aprilie 2021.

Articole similare

Comentariul tau aici