Modificari la Legea SSM publicate in 06.05.2021( OUG 36)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

OUG 36/2021 prin care se introduce posibilitatea semnarii electronice a contractelor de munca aduce cateva completari si in legislatia SSM (L 319/2016).

Cele doua completari sunt:

  • faptul ca dovada instruirii SSM poate fi realizată în format electronic sau pe suport hârtie în funcție de modalitatea aleasă de către angajator, stabilită prin regulamentul intern.
  • in cazul folosirii variantei în format electronic, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

OUG 36/2021 mai prevede ca in termen de 60 de zile de la intrarea sa în vigoare(adica din 6 mai 2021) Ministerul Muncii și Protecției Sociale va supune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici