Modificari legislative ale procedurii de aprobare a regimului derogatoriu

Ordinul nr. 2097/2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, fost publicat in M.Of. 634/20.08.2015.

Prevederi :

La anexa nr. 1, capitolul B din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea:

a) la data aprobată pentru încetarea acestuia;

b) începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute la cap. A pct. 3;

c) începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.

 

Articole similare

Comentariul tau aici