Monografie contabila contul 456

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Toate activitatile care implica actionarii sau asociatii societatii privind capitalul trebuie inregistrate in contabilitate intr-un cont dedicat, in contul 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul”.

Contul 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” este un cont bifunctional cu ajutorul caruia se tine evidenta decontarilor cu actionarii/asociatii privind capitalul. Soldul debitor al contului reprezinta aportul la capital subscris si nevarsat, iar cel creditor, datoriile entitatii fata de actionari/asociati.

Cum functioneaza contul 456 ?

In debitul contului 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” se inregistreaza:

 • capitalul subscris de actionari/asociati, in natura si/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni/parti sociale, precum si capitalul preluat in urma operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
 • valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizarii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni (104);
 • sumele achitate actionarilor/asociatilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, in conditiile legii (512, 531, 205, 208, 211, 212);
 • diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului in valuta (765).

In creditul contului 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” se inregistreaza:

 • aportul in natura al actionarilor/asociatilor la capitalul entitatii (205, 208 la 231, 233, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
 • sumele depuse ca aport in numerar (512, 531);
 • imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite in actiuni (161);
 • capitalul social retras de actionari/asociati, precum si capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
 • decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati in cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
 • diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia varsarii capitalului social subscris in valuta (665);
 • valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie (109).

Monografie contabila:

O entitate decide majorarea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni: 10.000 de actiuni noi la pretul de emisiune de 2 lei/actiune, valoarea nominala a actiunii fiind de 1.5 lei /actiune. Ulterior decide majorarea capitalului social prin incorporarea primei de emisiune.

 • Subscrierea capitalului social:

456 = %                        20.000 lei

                                                                                         1011                    15.000 lei

                                                                                         1041                     5.000 lei

 • Varsarea capitalului social:

5121 = 456                    20.000 lei

 • Reflectarea transformarii capitalului social subscris nevarsat in capital social subscris varsat:

1011 = 1012                   20.000 lei

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici