Monografii contabile – imobilizari financiare

  • Achizitia de titluri imobilizate

Imobilizarile financiare sunt recunoscute initial la costul de achizitie. Cheltuielile accesorii achizitiei se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale perioadei. Aici este o diferenta fata de recunoasterea imobilizarilor corporale, care pot cuprinde in cost si astfel de cheltuieli accesorii .

Se achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 56.000 lei .

Nota.Titlurile pot sa nu fie achitate imediat, ci la o data ulterioara . Aceasta diferenta trebuie reflectata in conturi distincte.

Presupunem ca in cazul de mai sus, titluri in valoare de 40.000 lei sunt achitate imediat prin banca, restul urmand a fi platita in transe la o data viitoare.

Debit    261 Actiuni detinute la entitatile afiliate                                   56.000 lei

Credit : %

              5121 Conturi la banci in lei                                                            40.000 lei

              269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare      16.000 lei

Varsamintele se efectueaza prin banca la o data ulterioara:

Debit     269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare     16.000 lei

Credit    5121 Conturi la banci in lei                                                            16.000 lei

• Deprecierea imobilizarilor financiare

Conform Ordinului 3.055/2009, la data bilantului, titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

Ajustarile pentru depreciere se inregistreaza daca exista dovezi obiective ca s-au petrecut evenimente ulterioare datei recunoasterii initiale a imobilizarii, care au generat deprecierea activului.

Nota contabila este :

Debit 6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

Credit 296 Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare.

• Incasarea dividendelor

Ca urmare a detinerii de imobilizari financiare, o entitate urmeaza sa incaseaze dividend in valoare de 5.000 lei, din care incaseaza efectiv 4.000 lei, restul urmand sa-l incaseze la o data viitoare.

Debit             %

              5121 Conturi la banci in lei                           4.000 lei

              267 Creante imobilizate                                1.000 lei

Credit  761 Venituri din imobilizari financiare      5.000 lei

• Vanzarea titlurilor imobilizate

Societatea vinde titluri imobilizate care au un cost de 20.000 lei, la o valoare de vanzare de 25.000 lei. Comisionul brokerului este de 400 lei.

Notele contabile sunt :

1. vanzarea

Debit      461 Debitori diversi                                                 25 .000 lei

Credit   7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 25.000 lei

2. scoaterea din gestiune

Debit 6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate 20.000 lei

Credit 261 Actiuni detinute la entitatile affiliate                        20.000 lei

3. comisionul brokerului

Debit 622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 400 lei

Credit 461 Debitori diversi                                                   400 lei

4. incasarea titlurilor

Debit 5121 Conturi curente la banci 25.000 lei

Credit 461 Debitori diversi                 25.000 lei

5. plata comisionului brokerului

Debit 461 Debitori diversi                     400 lei

Credit 5121 Conturi curente la banci   400 lei

 

Articole similare

Comentariul tau aici