Monografii contabile Imobilizari Financiare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Imobilizările financiare cuprind : acțiunile deținute la entitățile afiliate împrumuturile acordate entităților afiliate acțiunile deținute la entități asociate și entități controlate în comun, împrumuturile acordate entităților asociate și entităților controlate în comun, alte investiții deținute ca imobilizări alte împrumuturi. Conturile utilizate pentru evidenta imobilizarilor financiare sunt : 261. Acțiuni deținute la entitățile…

Mai mult

Garantiile de buna executie – monografii contabile

Garantiile de buna executie se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor. Exemple de garantii: • La inchirierea de bunuri imobile mobile, persoana care inchiriaza bunurile poate sa solicite clientului o garantie pentru a se asigura in cazul deteriorarii bunului sau a neplatii chiriei; • la licitatiile organizate…

Mai mult

Ghidul complet al imobilizarilor corporale si necorporale

Ai semne de intrebare despre cum sa tratezi o anumita speta legata de mijloace fixe ? Legislatia este prea vasta si plina de informatii nerelevante ? [easy_contact_forms fid=2] Ai nevoie de experienta unui contabil care a coordonat ani intregi aria mijloacelor fixe in companii mari ? Contzilla.ro a pregatit ‘Ghidul practic al imobilizarilor corporale si necorporale’, in care vei gasi…

Mai mult

Monografii contabile – imobilizari financiare

Achizitia de titluri imobilizate Imobilizarile financiare sunt recunoscute initial la costul de achizitie. Cheltuielile accesorii achizitiei se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale perioadei. Aici este o diferenta fata de recunoasterea imobilizarilor corporale, care pot cuprinde in cost si astfel de cheltuieli accesorii . Se achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 56.000 lei . Nota.Titlurile pot sa nu fie…

Mai mult

Contabilitatea investitiilor financiare pe termen lung vs investitiile pe termen scurt

Tematica investitiilor financiare nu este foarte cunoscuta in randul companiilor mici, de aceea ne propunem sa facem anumite delimitari in ce priveste modul de contabilizare al acestora. Ce se intampla cand o microintreprindere doreste sa utilizeze excesul de numerar pentru a cumpara actiuni, direct sau prin intermediul unui broker ? Cum va reflecta in contabilitate achizitiasi vanzarea si ce trebuie…

Mai mult

Inregistrarea garantiilor de buna executie

Garanţiile de bună execuţie reţinute de beneficiarii lucrărilor executate reprezintă active imobilizate. Acestea se evidenţiază în categoria imobilizărilor financiare şi se menţin în această categorie pe toată durata prevăzută în contract. Exemplu – Înregistrarea garanţiilor de bună execuţie reţinute din contravaloarea lucrărilor prestate. Exemplu de evidenţiere în contabilitate a acestor operaţiuni, în situaţia în care contravaloarea lucrărilor executate conform situaţiei…

Mai mult

Investitii financiare pe termen lung

Conform Ordinului 3055/2009, la evaluarea investiţiilor financiare pe termen lung este utilizată regula generală de evaluare aferentă imobilizărilor financiare. Acestea se evaluează la cost sau valoarea din contract, mai puţin ajustările pentru pierdere de valoare. Valoarea justă a valorilor mobiliare pe termen lung (de cotaţie) la data bilanţului se prezintă doar în notele explicative la situaţiile financiare. Exemplu privind înregistrarea…

Mai mult

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind : • actiunile detinute la entitatile affiliate; • împrumuturile acordate entitatilor affiliate; • interesele de participare; • împrumuturile acordate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare; • alte investitii detinute ca imobilizari; • alte împrumuturi. Conform ordinului 3055 prin interese de participare se întelege drepturile în capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin…

Mai mult

Cum se evalueaza in bilant principalele elemente ?

La inchiderea exercitiului financiar urmatoarele elemente se evalueaza astfel : 1. Imobilizările necorporale – la valoarea de intrare minus ajustările cumulate de valoare. Prin ajustări cumulate de valoare se înţeleg amortismentele calculate şi ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, determinate ca diferenţa între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă. 2. Imobilizările corporale– la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate…

Mai mult

Monografii contabile – creante imobilizate

Conturile din grupa 267 Creante imobilizate sunt conturi de imobilizari financiare, conturi de activ, care se detaliaza astfel: 2671 Sume datorate de entitatile afiliate 2672 Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate 2673 Creante legate de interesele de participare 2674 Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 2676 Dobanda aferenta imprumuturilor pe termen…

Mai mult

Structura bilantului

Conform ordinului 1.752/2005 bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege. Gruparea elementelor de activ si datorii se face dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate. Un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca…

Mai mult