Neconcordante privind beneficiarii reali – noutati legislative-Ordinul 380/20.09.2021

Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 899/21.09.2021 s-a publicat Ordinul 380 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7.1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Iata ce prevede ordinul :

  • Începând cu data intrării în vigoare a acestui ordin se aprobă forma și modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanță dintre informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile pe care le dețin entitățile raportoare cu privire la aceștia, în temeiul art. 19 alin. (7.1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Informarea se va realiza conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din ordin.
  • Obligația de transmitere a informării revine entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.
  • Transmiterea informării completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziție de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, după cum urmează:

a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit
străine — prin portalul web accesibil la adresa de internet https://rapoarte.onpcsb.ro;
b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine — prin portalul https://sestdi.onpcsb.ro,
accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României;
c) mesajul prin care se transmite informarea prevăzută la art. 1 cuprinde în mod obligatoriu:
— în rubrica „Subiect”: „Informare neconcordanțe beneficiar real”;
— în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent;
— în atașament: informarea elaborată după modelul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, docx);
— semnătura electronică a emitentului.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, modelul informării prevăzute în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx).

Articole similare

Comentariul tau aici