Negocierea actelor aditionale la CIM privind transferul contributiilor – OUG nr. 82/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OUG nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, avand in vedere ca legislatia nationala obliga la initierea negocierii colective doar la angajatorii cu peste 21 de salariati, prin prezenta ordonanta de urgenta se asigura cadrul normativ necesar pentru stimularea negocierii colective la nivel de unitate pentru toate categoriile de angajatori, indiferent de numarul de salariati.

Astfel, pentru aplicarea ultimelor modificari ale Codului Fiscal se propune eliminarea restrictiilor in ceea ce priveste initierea negocierii colective in vederea incheierii contractelor colective de munca, introducandu-se totodata derogari de la termenele si conditiile de reprezentativitate prevazute de actuala reglementare.

In lipsa adoptarii prezentului act normativ interesele angajatorilor cu mai putin de 21 de salariati ar fi prejudiciate prin imposibilitatea initierii negocierii colective la nivel de unitate, afectand astfel atat drepturile si obligatiile angajatorilor, cat si pe cele ale salariatilor.

Se creeaza premisele flexibilizarii conditiilor de reprezentativitate solicitate la negocierea contractelor colective de munca prin introducerea federatiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate si al confederatilor reprezentative la nivel national, impreuna cu reprezentanti ai salariatilor.

Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista incheiat contract/acord colectiv de munca, initierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) și (5) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare.

In aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicat reprezentativ afiliat la o federatie reprezentativa la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor.

In aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentantii salariatilor impreuna cu un reprezentant al unei federatii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor.

Atentie ! Prevederile se aplica in perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017.

Baza legala: OUG nr. 82/2017

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare