Neplata drepturilor salariale – consecinte pentru angajatori

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Incepem prin a mentiona cateva aspecte referitoare la plata salariului, urmand ca mai apoi sa vedem consecintele pentru angajatori in cazul in care drepturile salariale nu au fost platite catre angajati.

Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca sau in regulamentul intern, dupa caz.

Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar.

Plata in natura a unei parti din salariu  este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.

Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului adus salariatului.

Salariul se plateste  direct titularului sau persoanei imputernicite de aceasta. In cazul decesului al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia. Daca nu exista niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt platite altor mostenitori, in conditiile dreptului comun.

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.

Dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale, precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile salariale respective erau datorate.

Termenul de prescriptie prevazut mai sus este intrerupt in cazul in care intervine o recunoastere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivand din plata salariului.

Iata ce poti face din punct de vedere legal daca plata salariului intarzie:

  1. Sesizare ITM – prin intermediul unei sesizari la Inspectoratul Teritorial de Munca in raza caruia angajatorul isi are sediul social, urmata de un control, inspectorii pot constata nerespectarea legislatiei muncii si  pot da un avertisment sau pot aplica angajatorului o amenda, iar ITM poate dispune plata retroactiva a salariilor.
  2. Adresare in instanta – in cazul in care angajatorul nu se conformeaza, urmatoarea etapa este adresarea in instanta de judecata.

Articole similare

Comentariul tau aici