Nereguli frecvente in privinta relatiei angajat-angajator si in domeniul SSM (inspectii 05-10 oct 2020)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Cele mai frecvente nereguli intalnite ca urmare a verificarilor organizate de Inspectia Muncii in perioada 5-10 octombrie au fost:

Neconformități frecvente în domeniul relatiilor de munca:

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă potrivit art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003 rep.
 • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial
 • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat
 • netransmitere/transmiterea cu întârziere în Revisal a datelor aferente suspendării, respectiv încetării suspendării contractelor individuale de muncă cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării
 • nerespectarea prevederilor art. 16 (4) din Legea nr. 53/2003 privind obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă
 • netransniterea în Revisal în termenul legal a datei de începere a contractului individual de muncă
 • neachitare drepturi salariale, indemnizație de concediu de odihnă neefectuat, indemnizație pentru întrerupere temporară de activitate
 • transmitere de date eronate în Revisal
 • nerespectare prevederi legale privind repausul săptămânal
 • nerespectare prevederi legale privind munca suplimentară
 • nerespectare prevederi legale privind sărbătorile legale
 • nu se face dovada executării contractului individual de muncă
 • neinformare ITM privind utilizarea în mod frecvent a muncii de noapte
 • nerespectarea prevederilor art. 16 (3) din Legea nr. 53/2003 rep privind obligația de a comunica o copie a contractului individual de muncă salariților
 • neîndeplinire măsuri la termenele dispuse de inspectorii de muncă
 • nerespectarea prevederilor art. 164 (3) din Legea nr. 53/2003 rep privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară


Neconformități frecvente în domeniul SSM

 • Nerespectare distantare sociala
 • Nerevizuire instructiuni proprii si completare cu masuri COVID-19
 • Lipsa masuri protectie colectiva
 • Angajatorul nu a finalizarat controlului medical pentru toti salariatii
 • Neelaborarea propriilor proceduri/instructiuni pe baza evaluarii de risc pentru fiecare angajat in functie de programul de lucru, specificul activitatii desfasurate, structura organizatorica, structura incintei
 • Depozitare substante periculoase/ produsi chimici fara luarea masurilor de siguranta;
 • Nu sunt aplicate marcaje de securitate pentru păstrarea distanței între clienți.
 • Nu se iau măsuri suficiente astfel încât la intrarea în unitate să se asigure triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru clienți.

Articole similare

Comentariul tau aici