Registrul electronic de evidenta a zilierilor-comunicat Inspectia muncii

Comunicat Inspectia muncii : În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele  precizări:– În termen de 60 de zile de la data înființării Registrului electronic de evidență a zilierilor, respectiv 20.12.2019, se va elabora și publica în Monitorul Oficial al…

Mai mult

Ucenicie, internship – actiune de informare Inspectia Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! “Inspecția Muncii va desfășura o acțiune națională de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul. Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 28 ianuarie – 29 martie 2019, acţiuni de control în urma cărora s-au…

Mai mult

Campanie de informare, prevenire si nu sanctionare a angajatorilor – comunicat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Recent, pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Munca a aparut un comunicat de presa cu privire la faptul ca se pregateste o campanie nationala de constientizare care urmareste informarea, prevenirea si nu sanctionarea angajatorilor. “În perioada 4 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, Inspecția Muncii va desfășura o campanie națională de conștientizare…

Mai mult

Clarificari privind evidenta orelor de munca prestate- de la Inspectia Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Inspectiei Muncii au fost prezentate cateva clarificari cu privire la obligatia de evidenta a orelor de munca prestate. Comunicatul poate fi gasit aici. Pe scurt, cateva idei: prin modificarea adusă articolului 119 din Codul Muncii, prin OUG 53/2017, începând cu data de 7 august 2017, se clarifica o reglementare deja…

Mai mult

Actiuni de control efectutate de Inspectia Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inspectia muncii solicită printr-un comunicat de presa companiilor cu profil construcții care reîncep activitatea în această primăvară să asigure legalitatea contractelor individuale de muncă și să reinstruiască lucrătorii cu privire la legislația din domeniul securității și sănătății în muncă. Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 13-17 martie 2017, acţiuni de control…

Mai mult

Formalitati de angajare – ce trebuie sa cunoasteti ?

Culegerea actelor necesare in vederea intocmirii dosarului. Acestea sunt: –  Copia actului de identitate –  Copia diplomei pentru ultima formă de învăţământ absolvită –  Copiile certificatelor de calificare –  Copia certificatului de naştere –  Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul –  Copia certificatului de naştere al copilului, dacă este cazul –  Cazierul –  O adeverinţă cu stagiul de cotizare…

Mai mult

Ghidul Revisal – afla tot ce trebuie sa stii despre Registrul de evidenta a salariatilor

Cine trebuie sa se inscrie in Revisal? Cui se transmite registrul de evidenta a salariatilor? Elementele Revisal Cand  se completeaza si se transmit modificarile la ITM? Modalitati de transmitere a registrului de evidenta a salariatilor Cine trebuie sa se inscrie in Revisal? Fiecare angajator (persoana juridica sau fizica) are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca…

Mai mult

Normativ cu noul tarif al Inspectiei muncii

Tariful care se percepe de la persoanele fizice, juridice, de la persoanele fizice autorizate şi de la alte entităţi constituite în condiţiile legii pentru categoria de servicii prestate este de 20 lei/document, pentru fiecare dintre serviciile care pot fi prestate de inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv: – eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale…

Mai mult

Amenzi de la Inspectia Muncii de peste 2.400.000 lei

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 19 – 23 mai 2014, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 2.409.600 de lei. Au fost depistate 392 de persoane care lucrau fără forme legale. Dintre acestea, 151 lucrau în Bucureşti, 44 în judeţul Bihor şi 43 în Constanţa. În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 3.258…

Mai mult

Normativ cu tarifele serviciilor în domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

  In Monitorul oficial nr. 491/05.08.2013 a fost publicat ordinul 1681/30.07.2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relațiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate și a altor entități constituite în condițiile…

Mai mult

Amenzi de la Inspectia Muncii

Conform informatiilor comunicate pe site-ul Ministerului Muncii , in numai o saptamana din iulie 2013, Inspecţia Muncii a aplicat amenzi în valoare totală 2.836.300 de de lei. In cadrul controlului, au fost depistate 211 persoane care lucrau fără forme legale. În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 1.740 de controale şi s-au aplicat amenzi în valoare de 2.104.800 de lei.…

Mai mult

Documente ce pot fi solicitate la inspectia in domeniul securitatii si sanatatii in munca

  Pe site-ul Inspectiei Muncii sunt prezentate documentele care pot fi solicitate de inspectorii de munca, in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Iata care sunt acestea: 1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente 2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii 3. Decizii interne pentru: – personalul cu atributii in domeniul SSM; –…

Mai mult

Verificari Inspectia Muncii

In numai 5 zile din luna aprilie, Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de peste 2.8 milioane lei. Conform comunicatului de presa, Inspecţia Muncii a desfăşurat,în perioada 22 – 26 aprilie 2013, acţiuni de control în urma cărora a aplicat amenzi în valoare totală de 2.834.700 de lei. Au fost depistate 240 de persoane care lucrau la negru. În domeniul relaţiilor…

Mai mult

Amenzi de 2,5 mil date de Inspectia Muncii

Intr-un comunicat de presa al Ministerului Muncii, Inspecţia Muncii a desfăşurat în perioada 21-25 ianuarie 2013, acţiuni de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale din domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii sănătăţii în muncă. Au fost aplicate amenzi în valoare de 2.548.600 de lei. În domeniul relaţiilor de muncă, s-au aplicat amenzi de 2.003.100 de…

Mai mult

Inspectia muncii – atributii

Din 25.11.2009 a intrat in vigoare Regulamentul din 18 noiembrie 2009 de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii Inspecţia Muncii este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă,…

Mai mult