Noi modificari in privinta formularelor de verificare a situatiei fiscale personale – O 1654/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 926 din 21 septembrie 2022 s-a publicat Ordinul nr. 1.654 din 14 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Se introduce prevedere ca urmatoarele formulare:

 • Aviz de verificare
 • Minuta întâlnirii
 • Notă explicativă
 • Proces-verbal
 • Invitație
 • Decizie de suspendare a verificării situației fiscale personale
 • Raport de verificare fiscală
 • Decizie de încetare a procedurii de verificare a situației fiscale personale
 • Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situației fiscale personale
 • Decizie de reverificare
 • Dispoziție privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situației fiscale personale

pot fi emise în formă electronică și comunicate prin mijloace de transmitere la distanță.

De asemenea, ordinul de serviciu poate fi emis în formă electronică.

Formularul «Invitație» se întocmește în două exemplare, din care:

– exemplarul 1 se comunică persoanei verificate potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

– exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal care efectuează verificarea și va fi anexat la raportul de verificare fiscală.

Formularul «Decizie de suspendare a verificării situației fiscale personale» se întocmește în două exemplare, din care:

– exemplarul 1 se comunică persoanei verificate ;

– exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal care efectuează verificarea și va fi anexat la raportul de verificare fiscală.

Despre aplicarea penalității de nedeclarare sau, după caz, despre neaplicarea acesteia se consemnează și se motivează în raportul de verificare fiscală, evidențiindu-se situațiile în care penalitatea se aplică numai pentru o anumită componentă a creanței fiscale principale.

In situația comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a documentelor, acesta se consideră comunicate la data punerii la dispoziția contribuabilului prin aceste mijloace.

Articole similare

Comentariul tau aici