Noi reglementari legislative privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 21.03.2017 a fost publicata Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, lege care va intra in vigoare incepand cu data de 20 mai 2017, adica in 60 de zile de la publicare.

Legea nr.16/2017 aduce lamuriri suplimentare in ceea ce priveste detasarea salariatilor si transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, respectiv Directivei 2014/67/UE privind punerea în aplicare a Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii.

Noua lege urmăreste  garantarea unui nivel adecvat de protecție a salariaților detașați în cadrul prestării de servicii transnaționale, în special asigurarea respectării aplicării clauzelor și condițiilor de încadrare în muncă prevăzute de legislația națională, facilitând în același timp exercitarea libertății de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, promovând un climat de concurență loială între aceștia din urmă și sprijinind astfel funcționarea pieței interne.

In sensul noii legi urmatorii termeni sunt definiti astfel:

  • salariat detașat pe teritoriul României – salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, care în mod normal lucrează într-un alt stat decât România, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul României, atunci când angajatorul ia una dintre măsurile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea 16/2017
  • salariat detașat de pe teritoriul României – salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care în mod normal lucrează în România, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, atunci când angajatorul ia una dintre măsurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea 16/2017
  • salariul minim aplicabil pe teritoriul României pentru salariatul detașat pe teritoriul României este cel prevăzut de legislația română și/sau contractul colectiv de muncă încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsă la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale;

  • salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, pentru salariatul detașat de pe teritoriul României este cel definit de legislația și/ori practica statului membru, altul decât România, sau Confederației Elvețiene, pe teritoriul căruia/căreia este detașat salariatul;

Odata cu intrarea in vigoare a prezentei legi se va abroga  Legea nr. 344/2006, cea care stabilește actualul cadru legislativ în domeniu.

Puteti consulta aici forma integrala a acestei legi.

 

Articole similare