Normele de completare a Declaratiei Intrastat au fost publicate

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 24.11.2014 a fost publicate Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat .

Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România şi alte state membre ale UE:

·         introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale UE către teritoriul României, iar

·         expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale UE.

Obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat

Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;

2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale UE;

3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale UE, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către INS pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de MFP. Schimbul de date între INS şi MFP are loc într-un singur sens, respectiv MFP furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă INS nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

Praguri valorice Intrastat

INS a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi de 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 500.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au atins sau au depăşit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referinţă sau îl ating sau îl depăşesc în anul de referinţă, separat pentru introduceri şi expedieri de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin furnizori de informaţii statistice Intrastat.

Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri

1.      Introduceri mai mici de 500.000 lei si expedieri mai mici de 900.000 lei – nu există obligaţia de a transmite Declaraţia statistică Intrastat

2.      Introduceri egale sau mai mari de 500.000 lei şi mai mici de 10.000.000 lei si expedieri egale sau mai mari de 900.000 lei şi mai mici de 20.000.000 lei – declaraţie standard, în care se completează toate informaţiile, mai puţin valoarea statistică

3.      Introduceri egale sau mai mari de 10.000.000 lei si expedieri egale sau mai mari de 20.000.000 lei – declaraţie extinsă, în care se completează toate informaţiile, inclusiv valoarea statistică.

Pentru ce introduceri şi/sau expedieri intracomunitare de bunuri trebuie depusa?

a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;

b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc.;

c) returnarea de bunuri;

d) mişcări specifice de bunuri;

e) leasing financiar;

f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaraţia statistică Intrastat:

a) comerţul cu servicii;

b) bunuri în tranzit simplu;

c) mişcări temporare de bunuri;

d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;

e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene.

Declaraţiile statistice Intrastat se transmit la INS  numai în format electronic, declaraţiile pe hârtie nefiind acceptate.

Pentru aceasta, INS pune la dispoziţia furnizorilor de informaţii statistice Intrastat următoarele modalităţi electronice de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat, ambele disponibile pe site-ul www.intrastat.ro;

1. aplicaţia Intrastat on-line;

2. aplicaţia Intrastat off-line.

Articole similare

Comentariul tau aici