Normele pentru acordarea zilei libere pentru ingrijirea sanatatii copilului

Hotărârea nr. 576/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului a fost publicata in M.Of. nr. 542 din 21.07.2015 .

Prevederi :

Pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă prevăzută la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului părintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic.

Modelul cererii este atasat aici.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, la cerere se ataşează o copie a documentului din care să rezulte calitatea de părinte, respectiv de reprezentant legal al copilului, după caz, precum şi o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.

Vizita la medic prevăzută la art. 1 alin. (1) poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat.

După efectuarea controlului medical, părintele sau reprezentantul legal al copilului are obligaţia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical.

Pe baza documentelor prezentate de părinte sau, după caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului eliberează o adeverinţă, din care rezultă efectuarea controlului medical. Modelul adeverinţei poate fi descarcat aici.

În situaţia în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează o formă de învăţământ preuniversitar, medicul de familie va elibera şi o scutire medicală pentru copil.

Ziua lucrătoare liberă acordată se justifică prin depunerea la angajator a adeverinţei eliberate de către medicul de familie fără perceperea de taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.


Articole similare

Comentariul tau aici