Normele privind aplicarea OUG 28/1999 privind utilizarea caselor de marcat vor fi actualizate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 vor fi actualizate de ANAF.

Proiectul a fost publicat in 07.12.2022 spre dezbatere publica.

Modificarea normelor este necesara ca urmare a modificărilor aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 prin Legea nr. 136/2019.

Modificarile aduse de Legea 136/2019 se refera la eliminarea din rândul activităților exceptate de la obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede, a fost creat temeiul legal pentru stabilirea configuraţiei, precum şi a caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate, a fost stabilit termenul până la care operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale, a fost introdus în categoria activităților exceptate de la obligația utilizării caselor de marcat și transportul rutier internaţional contra cost de persoane, a fost stabilit termenul până la care operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier naţional, cu excepţiile prevăzute de ordonanța de urgență, au obligaţia să doteze cu aparate de marcat electronice fiscale autovehiculele cu care prestează aceste servicii.

Modificarile aduse normelor sunt:

  • a fost stabilită configurația, precum și caracteristicile tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, în vederea testării și avizării acestora de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București.
  • a fost stabilită posibilitatea ca aparatele de marcat electronice fiscale integrate în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale să fie alimentate cu energie electrică de joasă tensiune, direct din automate.
  • sunt definite echipamentele nesupravegheate ca fiind dispozitive de tipul automatelor comerciale prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul, produse alimentare și/sau nealimentare, sau se prestează servicii direct către populație.
  • sunt introduse dispoziții care vizează clarificarea termenului în care utilizatorii au obligația să completeze registrul special, în situația defectării unui aparat de marcat electronic fiscal. Astfel, se prevede că, înregistarea operațiunilor efectuate pe perioada nefuncționării casei de marcat, poate fi făcută imediat după realizarea acestora sau cel mai târziu la sfârșitul zilei de lucru, în funcție de specificul activității desfășurate.
  • se prevede faptul că, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate, la programarea antetului bonului fiscal se înscrie și seria de fabricație a automatului comercial.
  • se precizează care este organul fiscal căruia i se solicită de către utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale atribuirea numărului unic de identificare din registru, în concordanță cu modul de organizare actual a activității la nivelul ANAF.
  • se specifică faptul că, operatorii economici care solicită autorizaţie de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale și care au externalizat activitatea financiar contabilă, nu pot fi autorizaţi în situaţia în care societatea care prestează serviciile de contabilitate sau reprezentantul legal al acesteia, înregistrează fapte în cazierul fiscal.
  • sunt menționate modalitățile prin care se poate depune sau completa documentația necesară pentru obținerea autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv la registratura instituției, prin poștă, precum și prin intermediul poștei electronice.

Articole similare

Comentariul tau aici