Nou: ce este un nomad digital?L22/2022: modificari in privinta regimului strainilor in Romania

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Un nou act normativ publicat in MOF 45/2022 (Legea 22/2022) vizeaza regimul strainilor in Romania, mai precis, modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Se introduce notiunea de nomad digital, adica străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României și care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor sau care deține o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și poate desfășura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

Nomazilor digitali aflati in Romania cu scopul de a locui si/sau calatori in timp ce continua sa isi obtina venituri din prestarea contractului de munca la o companie inregistrata in afara Romaniei sau din activitatile economice printr-o companie inregistrata de acesta in afara Romaniei, li se acorda viza de lunga sedere daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(i) dispun de mijioace de intretinere in cuantum cel putin egal cu castigul salarial mediu brut lunar din Romania pentru ultimele 6 luni inainte de momentui cererii vizei, precum si pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
(ii) pot desfasura activitatile din care obtin venituri de la distanta prin folosirea tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Strainilor din aceasta categorie li se acorda viza, dupa caz, daca:
a) prezintă, în original, alături de traducere autentificată în limba română, contractul de muncă încheiat cu o companie înregistrată în afara României, prin care să facă dovada prestării de servicii la distanță, prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, sau dovada administrării la distanță și prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor a unei companii inregistrate de cel puțin trei ani la data solicitării vizei de acesta în afara României;
b) prezintă un document în original, alături de traducere autentificată în limba română, eliberat de compania înregistrată în afara României cu care are încheiat un contract de muncă ori de compania înregistrată în afara României pe care străinul o deține, prin care să fie prezentate toate datele de identificare și de contact ale companiei, precum și domeniul de activitate al acesteia, participarea străinului în companie și informații privind reprezentanții legali ai companiei;
c) prezintă o scrisoare de intenție, în original, alături de traducere autentificată în limba română, prin care străinul detaliază scopul deplasării în România și activitățile pe care intenționează să le desfășoare pe teritoriul României;
d) prezintă, în original, un document apostilat sau supralegalizat, după caz, alături de traducere autentificată, în limba română, eliberat de instituția de specialitate a administrației publice centrale sau locale competente, de la locul de rezidență fiscală, prin care să fie atestat faptul că, la data solicitării vizei, străinul angajat sau, după caz, compania pe care o deține are achitate la zi impozitele, taxele și alte contribuții obligatorii, precum și că nu este înregistrat cu acte și fapte care au sau au avut ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală;
e) prezintă rezervarea unui bilet de călătorie valabil până la destinație sau permisul de conducere, cartea verde, documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport și dovada itinerariului, în cazul conducătorilor auto;
f) prezintă dovada asigurării medicale pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei, valabilă pe teritoriul României și cu acoperire în cuantum de cel puțin 30.000 euro;
g) prezintă dovada mijloacelor de întreținere obținute din activitatea desfășurată, în cuantum de cel puțin trei ori câștigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum și pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
h) prezintă dovada asigurării condițiilor de cazare;
i) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, apostilat sau supralegalizat, după caz, și tradus în formă autentică, în limba română, eliberat de autoritățile din țara de origine și, dacă este cazul, din statul în care străinul este rezident legal și în care obține venituri din prestarea contractului de muncă la o companie înregistrată în afara României sau din activități desfășurate printr-o companie înregistrată de acesta în afara României, prin care să se facă dovada că nu există înregistrări ale unor fapte de natură penală;
j) prezintă autorităților române competente alte documente doveditoare pe care acestea le solicită, în mod adițional față de cele prevăzute la lit. a)—i).

Articole similare

Comentariul tau aici