Nou! Legea nr. 43 din 24 februarie 2023 pentru anularea unor obligatii fiscale (amnistie tichete cadou)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 163 din 24 februarie 2023 s-a publicat Legea nr. 43 din 24 februarie 2023 pentru anularea unor obligații fiscale. Este vorba de amnistia fiscala in domeniul tichetelor cadou.

Legea publicata prevede ca se anulează diferențele de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă și, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Anularea se aplică inclusiv în situația în care tichetele cadou au fost acordate de către plătitorul de venit către angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaților acestora în numele plătitorului de venit.

Organul fiscal nu reîncadrează în venituri din salarii și asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora și încadrate în categoria veniturilor din alte surse și nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor prevazute mai sus, stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată în condițiile art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2020 inclusiv, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.
Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi, respectiv de la 27 februarie 2023.

Anularea obligațiilor fiscale se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent sau la cererea contribuabilului, după caz, prin emiterea și comunicarea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, conform procedurii legale aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura celor prevăzutemai sus, acesta revocă decizia de impunere și nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Procedura de aplicare, precum și modalitățile de restituire a sumelor prevăzute de prezenta lege se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Articole similare

Comentariul tau aici