Noul format al D 700 se va aplica din 31.03.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 1311 din 30.12.2020 s-a publicat Ordinul nr. 4.136 din 17 decembrie 2020
privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Cele 10 plafoane fiscale pe anul 2021

Acest act normativ intra in vigoare din 31.03.2021.

Desi este prevazut sa inlocuiasca D 094, avand in vedere ca intra in vigoare doar in 31.03.2021 si ca termenul pentru depunerea D 094 este 25 ianuarie 2021, inseamna ca pentru anul 2020 inca se depune D 094.

Noua declaratie 700 se va depune pentru:

 • înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliu fiscal, precum și cu excepția contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat;
 • înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal;
 • modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit;
 • exercitarea opțiunii de modificare a anului fiscal;
 • declararea sediilor secundare care nu au obligația înregistrării fiscale;
 • înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • efectuarea de mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior înregistrării în scopuri de TVA;
 • exercitarea opțiunii privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cu privire la locul prestării către persoane neimpozabile a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune sau a serviciilor furnizate pe cale electronică;
 • efectuarea de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România;
 • efectuarea de mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent;
 • efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

Citeste si: Declaratia 094 – cine o depune, pana cand?

Noutati fiscale 2021

Articole similare

Comentariul tau aici