Noutati fiscale in privinţa dividendelor aduse de Ordonanta 8 din 31 august 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

În ultima zi a lunii august 2021 s-au publicat în Monitorul Oficial câteva modificări şi completări la Codul fiscal, printre care unele care se referă la regimul fiscal al dividendelor. Principalele modificări vizează:

1.Dividendele primite de persoane juridice române din statele membre ale Uniunii Europene

Până în prezent, în ceea ce priveşte regimul fiscal al dividendelor primite de societățile româneşti, respectiv de sediile permanente din România ale unor societăți din state membre, de la filialele acestora din statele membre ale Uniunii Europene, una dintre condițiile care trebuiau îndeplinite de o persoană juridică română pentru ca aceste venituri să fie considerate neimpozabile la calculul rezultatului fiscal, este aceea de a fi plătitoare de impozit pe profit,  fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări.

Directivele europene menționează însă în mod expres faptul că sunt incluse în sfera de aplicare şi alte categorii de persoane juridice în situația în care acestea plătesc un impozit care substituie impozitul pe profit , astfel, Comisia Europeană a evidențiat ca fiind neconform modul de transpunere a acestei prevederi din directivă în legislaţia naţională, fapt care dacă nu se va remedia va declanşa o procedură de infringement.

Astfel, Codul fiscal, s-a completat cu o prevedere care include şi impozitele care substituie impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor şi impozitul specific.

2.Clarificări referitoare la impozitarea dividendelor distribuite şi neplătite

În prezent, în cazul dividendelor distribuite care nu sunt plătite până la sfârşitul anului în care se aprobă situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor celui în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale.

În practică, s-au semnalat situații în care distribuirea dividendelor se face în anii următori celui în care este realizat profitul curent, fără legătură cu aprobarea situațiilor financiare ale anului respectiv. Pentru asigurarea unui tratament fiscal egal, prin cuprinderea în sfera de reglementare a impozitului pe dividende a tuturor situațiilor de distribuire a acestora, s-a modificat referința la anul aprobării situațiilor financiare anuale.

Astfel, s-au modificat prevederile referitoare la impozitarea dividendelor distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului respectiv, în sensul cuprinderii în sfera de reglementare a impozitului pe dividende a tuturor situațiilor de distribuire, prin referință la dividendele distribuite, potrivit legii, care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora.

Articole similare

Comentariul tau aici