Noutati privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 109/12.02.2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 25/2020 care aduce modificari Odonantei de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Cele 3 modificari vizate sunt:

1.Se introduce prevederea ca se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislației interne a unui stat membru al Uniunii Europene, a Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene pentru care sunt incidente prevederile legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituția competentă la care acestea au fost asigurate anterior.”

2.Se introducere prevedere ca in situația în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1)-(3) din OUG 158/2005 , se constituie baza de calcul al indemnizațiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare veniturile care se iau în considerare sunt si :

d) veniturile asigurate în România în luna/lunile anterioare lunii în care s-a eliberat certificatul de concediu medical sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate/asigurare în România, pentru situațiile în care se utilizează perioadele prevăzute la punctul 1 descris mai sus, astfel:

  • veniturile pentru care s-a achitat contribuția asiguratorie pentru muncă sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate, în cazul persoanelor care realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte sau realizează în România veniturile descrise anterior, de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  • veniturile pentru care s-a achitat contributia în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare înscris în contractul de asigurare, în cazul persoanelor fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (1) pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
  • veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare fără plata unei contribuții, în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizație de șomaj, potrivit legii.

3. Se modifica durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale și se diferențiază după cum urmează:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătății;

b) un an și 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA și neoplazii, în funcție de stadiul bolii;

c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză.”

Articole similare

Comentariul tau aici