O 1071/2021 -privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) CPF – constatarea de fapte penale in cadrul inspectiei fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

In MOF 703 din 15.07.2021 a fost publicat Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala.

Art. 131 alin.(1) din Codul de procedura fiscala prevede ca rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale, cu excepţia cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132. Procedura de aplicare se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Procedura privind aplicarea prevederilor acestui articol are ca scop definirea acțiunilor ce trebuie efectuate de organele de inspecție fiscală, în situația expres prevăzută la articolul menționat anterior, respectiv în situația în care în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale și pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132 din același act normativ.

Procedura poate fi gasita AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici