Obligatia intocmirii Dosarului Preturilor de Transfer

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Baza legala: Ordinul 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer.

Cine are obligatia intocmirii dosarului preturilor de transfer?

1.Mari contribuabili, cu tranzactii intre parti afiliate care depasesc anumite plafoane

Conform Ordinului 442 din 2016, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer contribuabilii din categoria marilor contribuabili, stabiliţi prin ordin al preşedintelui ANAF, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute mai jos:

  • 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer: este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

Termenul pentru punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer este de maximum 10 zile calendaristice de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru întocmire .

Obligatii : acesti contribuabili au obligatia să prezinte la solicitarea organului de inspecţie fiscală, pe perioada derulării unei inspecţii fiscale, dosarul preţurilor de transfer. Dosarul preţurilor de transfer poate fi solicitat de organul fiscal şi în afara unei acţiuni de inspecţie fiscală.

2. Mari contribuabili care nu indeplinesc criteriile de la pct. 1 si contribuabilii mici si mijlocii care depasesc anumite plafoane

Contribuabilii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite conform prevederilor pct. 1 , precum şi contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute mai jos, au obligaţia întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală.

Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii/plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite conform prevederilor pct. (1), precum şi pentru contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:

  • 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • 50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Termenul de prezentare a dosarului: organul de inspecţie fiscală va stabili termenul pentru prezentarea de către contribuabili/plătitori a acestuia prin formularul de solicitare. Acesta va fi cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor/plătitorilor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice. În aceste condiţii, dacă se impune, inspecţia fiscală poate fi suspendată până la expirarea termenului de punere la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer, în temeiul prevederilor art. 127 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Articole similare