Obligativitatea constituirii rezervei legale de catre microintreprinderi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit articolului 183 din Legea 31/1990 din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor de mai sus.

“Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:

d) încalcă dispoziţiile art. 183”

Din punct de vedere fiscal contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor și provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:

a) rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz;

Avand in vedere ca aceste prevederi nu se aplica microintreprinderilor constituirea fondului reprezentand rezerva legala este obligatorie si pentru microintreprinderi, conform art. 183 din Legea 31/1990 privind societatile.

Monografie contabila:

31.12.2016

129 “Repartizarea profitului” = 1061 “Rezerve legale”

01.01.2017

121″Profit sau pierdere” = 129 “Repartizarea profitului”

Articole similare